Kan borgerkrigen i Syrien føre til en atomaftale med Iran?

image_pdfimage_print

Kan konflikten i Syrien føre til en fredeligere verden? Det var tanken der opstod just efter, jeg den 20. september havde læst den iranske Præsident Hassan Rouhanis kronik i Washington Post. Den dag, sagde jeg ikke farvel til mine drenge, da de kørte i skole, derimod sendte jeg dem af sted med en bemærkning om, at de måske ville komme til at leve deres voksenliv en fredelig verden. Men hvad skal der til for at konflikten i Syrien kan føre til et forbedret internationalt samfund og en holdbar global fred? Til en begyndelse peger Rouhani på tre afgørende faktorer i sin kronik. Og den tidligere FN-diplomat Kishore Mahbubani har et forslag til en reform af FNs Sikkerhedsråd.

Den globale magtforskydning

Hvis verdens ledere griber den chance, der er opstået i kølvandet på borgerkrigen i Syrien, så ja. Vi kan være på vej mod en holdbar verdensfred – det synes klart mere sandsynligt end et totalt kollaps i det mindste. Den globale magtbalance har de sidste 20 år forskudt sig. Det er ikke længere vesten mod resten, og heri består chancen for at sige farvel til et uretfærdigt og et derfor dysfunktionelt internationalt system. Et system har først og fremmest, som Kishore Mahbubani skriver, varetaget vestens interesser, hvilket kun har kunnet lade sig gøre på grund af vestens økonomiske dominans. De tider er overstået og det er, som Pr. Barack Obama sagde til FNs generalforsamling i år, på tide at tænke nyt – og i øvrigt styre efter FNs grundlæggende formål, som er global fred.

Karl Fredrik Reuterswards skulptur, Non Violence, som er placeret uden for FNs hovedkvarter i New York. FNs hovedformål er at sikre verdensfreden.

Karl Fredrik Reuterswards skulptur, Non Violence, som er placeret uden for FNs hovedkvarter i New York. FNs hovedformål er at sikre verdensfreden.

De ændrede globale forhold er det første Pr. Rouhani gør opmærksom på i sin kronik: “The world has changed. International politics is no longer a zero-sum game but a multi-dimensional arena where cooperation and competition often occur simultaneously. Gone is the age of blood feuds. World leaders are expected to lead in turning threats into opportunities.”

Denne forskydning er veldokumenteret. Men for at der kan reformeres er det vigtigt, at verdens befolkninger og ledere indser, at nationale interesser ikke længere kan varetages i skarp konkurrence med hinanden. Det er det andet, Pr. Rouhani gør opmærksom på: ”In other words, win-win outcomes are not just favorable but also achievable. A zero-sum, Cold War mentality leads to everyone’s loss.”

En verdensfred kræver selvfølgelig mere, end en ny præsident i Iran. Det kræver reformer af det internationale system, særligt FNs sikkerhedsråd. Reformer, som på overfladen ikke ser ud til at være i vestens interesse: Vi må afstå indflydelse; eller rettere dele indflydelsen efter almindelige demokratiske principper. Og i det lange løb er det den holdbare løsning.

Syrien-konflikten synes at rumme de elementer, der kan få verdens ledere til omsider at indse dette og handle derefter. Og griber vi i vesten ikke chancen for at gøre verden til et mere retfærdigt, ender det måske med at være os selv, der får vredet armene rundt i internationale forhandlinger – eller bliver sendt helt uden for døren; af Indien, af Brasilien, af Nigeria og Sydafrika og af Kina.

Befolkningen i den vestlige kultursfære udgør kun 12% af verdens samlede, fortæller Mahbubani i et interview i The Economic Times. Og ”[E]very citizen has equal moral worth”, skriver Mahbubani; det er et grundlæggende demokratisk princip. Så er demokrati Asiens befolkning udgør således 55% af verdens samlede population. Vi kan også bare sige, at 88% af verdens befolkning er ikke-vestlige, men 60% af de permanente pladser i FNs sikkerhedsråds kontrolleres af repræsentanter for vesten; USA, England og Frankrig. Rusland og Kina har de sidste to ud af de 5 permanente pladser med vetoret. Sikkerhedsrådet afspejler så tydeligt gårsdagens verden – the Cold War mentality.

Således regeres verden af et mindretal – ikke ulig forholdene i verdens diktaturstater. Denne udemokratiske uretfærdighed bør laves om, og Mahbubani har et muligt forslag til en ny balance i Sikkerhedsrådet, hvilket jeg vender tilbage til.

Det tredje Pr. Rouhani peger på, er identitetsspørgsmålet. Det, Samuel P. Huntington i 1993 under betegnelsen civilisationer, markerede som fremtidens største konfliktårsag. Pr. Rouhani peger præcist på dette spøgelse i verdens konfliktzoner: “We must also pay attention to the issue of identity as a key driver of tension in, and beyond, the Middle East. At their core, the vicious battles in Iraq, Afghanistan and Syria are over the nature of those countries’ identities and their consequent roles in our region and the world.”
Identiteten ligger i det religiøse tilhørsforhold. Og udtalelsen er lige til de folk, der har misforstået eller forlæst sig på Huntington. Pr. Rouhanis fokus på identitet er en slet skjult opfordring til religiøs tolerance – i sin moderne form endnu en vestlig idé.

Fra Pr. Hassan Rouhanis indsættelse i august 2013. Ayatollah Khamenei, Irans øverste leder ses overrække Rouhani et eller andet. Øverst til venstre hænger et portræt af den islamiske revolutions leder, Ayatollah Khomeinei, som i 1979 smed Irans sidste Shah (konge) på porten. Shah Reza Pahlavi var indsat af amerikanerne efter et kup i 1953 på den demokratisk valgte premiereminister, Mohammed Mossadeq. Foto fra den iranske Præsidents hjemmeside.

Fra Pr. Hassan Rouhanis indsættelse i august 2013. Ayatollah Khamenei, Irans øverste leder ses overrække Rouhani et eller andet. Øverst til venstre hænger et portræt af den islamiske revolutions leder, Ayatollah Khomeinei, som i 1979 smed Irans sidste Shah (konge) på porten. Shah Reza Pahlavi var indsat af amerikanerne efter et kup i 1953 på den demokratisk valgte premiereminister, Mohammed Mossadeq. Foto fra den iranske Præsidents hjemmeside.

Det Dysfunktionelle Sikkerhedsråd

I det arabiske forårs jubeldage, kunne vi kun se skræmt og undrende på, Bashir Al Assads svar på den syriske befolknings krav om reformer, og i det lys var det kun naturligt, at man krævede Assads afgang som en del af løsningen. I tilbageblik var det en retorisk fejl, som også Barak Obama’s bemærkning om den røde linje kan hævdes at være.

Men den dybere årsag til passiviteten skal findes i det internationale samarbejdes dysfunktionelle institutioner. Helt præcist i FNs Sikkerhedsråd. Men det er også af denne dysfunktionalitet, at håbet om en fremtidig fred ligger. Ikke for syrerne, desværre, men for alle andre. Da Assad greb til kemiske våben, og Obama dernæst måtte tage sine ord om den røde linje alvorligt og begynde forberedelserne til et angreb på Syrien, stemte det engelske underhus nej til en intervention uden om FN. Obama mistede en vigtig allieret, og fandt dernæst tid til at høre kongressen om deres syn på sagen. I det tidsrum sprang Vladimir Putin til.

Ikke, som han siger, for at forsvare Assads styre, men for at bevare balancen i det internationale system. ”The potential strike by the United States against Syria, despite strong opposition from many countries and major political and religious leaders, including the pope, will result in more innocent victims and escalation, potentially spreading the conflict far beyond Syria’s borders. […] It could throw the entire system of international law and order out of balance.”

Det er ironisk, for det internationale system var ikke i balance før, og netop derfor kunne situationen i Syrien eskalere til det nuværende – for den syriske befolkning – håbløse niveau. Ubalancen i det internationale samfund var netop synlig i Ruslands og Irans alliance med Syrien – og Kinas passivitet. Vesten på den ene side og resten på den anden; eller rettere ortodokse og shiamuslimer på den ene side og vesten og sunnimuslimer på den anden side. Som det fremgår, er der ikke tale om rene civilisatoriske linjer i konflikten. Samtidig skulle den sino-ortodokse-shia-flanke på bekostning af den syriske befolkning endnu engang demonstrere overfor vesten, at vi ikke længere har styrke til at gribe ind på egen hånd. Og i modsætning til så mange gange tidligere, viste det sig denne gang at være sandt.

Det er desuden lettere ironisk, at det formodentlig var Obamas trussel om, at handle på egen hånd uden om FN, der fik Putin til at reagere, springe til i et forsøg på at redde samme system, han selv er med til at ødelægge. Og man må spørge sig selv om Putins udspil er seriøst.

Men under alle omstændigheder er Putin snublet så langt, at han får svært ved at trække i land. Informations mangeårige korrespondent i Beirut og forfatter til en bog om det arabiske forår, citerer 20/9 en anonym vestlig diplomat for at sige, at ”De to sider [USA og Rusland] er nået så langt i processen, at det vil indebære et tydeligt ansigtstab for begge at gå tilbage til veto-nulpunktet.” Og lad os være glade for det, uanset hvor lidt, vi bryder os om Putin.

Putins Rusland kan meget vel blive en af de større udfordringer for det globale samfund i fremtiden. Et verdenssamfund kan ikke stiltiende se til, mens Putin ligeså langsom kvæler det russiske civilsamfund og lovgiver i klar modstrid med menneskerettighederne. Det er et godt spørgsmål, om Putin snublede ind i løsningen af Syrienkonflikten af bare begejstring over det, han opfattede som Obama’s fejltagelser.

Rusland kan meget vel blive den største forhindring for et fornuftigt fremadrettet internationalt samarbejde. Det står helt åbent, om Putin forpligter sig samarbejde efter Syrienkonflikten. Putin har ingen selvstændig politik, blot en nationalisme der manifesterer sig i trods, han er ikke interesseret i demokrati, som Fukuyama for nyligt gjorde opmærksom på, og han skal næppe vente støtte fra sunnimuslimske nationer efter sin alliance med Assad. Hvad er egentlig den gamle KGB-mands vision for sit land? Er han ved at isolere sig selv. I så fald kan han kun komme ud af isolationen ved at deltage konstruktivt i det internationale samfund.

Once in a lifetime

Chancen for seriøse forandringer er her nu. Til at betænke fremtiden, og til at oprette en balance mellem verdens stormagter og skabe et bedre samarbejde mellem planetens befolkninger.

Det ligger ikke umiddelbart for at redde Syrien, men det ligger lige for at oprette institutioner, der tåler betegnelsen verdenssamfund. Og fokus skal være på at skabe et system, som i fremtiden vil være i stand til at forhindre, at en lignende konflikt eskalerer – det kunne være i Yemen, Al-Shahab i Somalia eller Nordkorea.

Irans atomprogram er umiddelbart den vigtigste konflikt at løse. Men bliver Iran en del af dette verdenssamfund har det ikke brug for atomvåben. En samlet (og inkluderende) front og ikke blot en tilfældig (og betalt) alliance mod Iran, vil gøre det enormt svært for Iran at vende tilbage til retorikken fra tiden under Pr. Mahmoud Ahmedinejad.

Det er et spørgsmål om anerkendelse. Den kontroversielle politolog Kenneth N. Waltz (1924-2013), var af den opfattelse, at Iran netop ville have bomben for at blive hørt, og var af den grund ikke nervøs for at landet skulle få den. Og hvad skal iranerne tænke, når de ikke må berige uran? Rouhani taler om deres ret til at forsvare sig, og det er vel rimeligt? Men i en venlig verden har iranerne ikke brug for atomvåben. De har olie, og hvis de formår at forsone sig med resten af verden kan den sælges, og de kan engagere sig i udviklingen af alternative energikilder og befolkningens livsvilkår. Det er ikke blot i Irans interesse, men i alles interesse.

Selvfølgelig er Pr. Rouhani nødt til at gå fra forsonende ord til egentlig handling, som Ray Takeyh kraftigt understreger. Og kommentatorer udtrykker berettiget skepsis over Rouhanis bagland. Irans øverste leder er trods alt Khamenei og ikke Rouhani. Men læs så denne lille opmuntrende analytiske passage af Fareed Zakaria fra Time Magazine:

”During the campaign, Rouhani vigorously attacked the most hard-line candidate in the race, Saeed Jalili – thought to be the favorite of the Supreme Leader – for being unable to come to an agreement with the international community and ease any of the sanctions arrayed against Iran. “It is good to have centrifuges running, provided people’s lives and livelihoods are also running,” he said in a debate, to great applause.”

Det iranske folk har med valget af den reformvenlige Rouhani vist, hvad de vil have – og det gjorde de også under den grønne bølge i 2009, da de valgte Mir-Hossein Mousavi, som blev snydt for sejren. Hvilken interesse kan selv Irans øverste leder, Khamenei have i at være lukket uden for, når hans eneste legekammerater i så fald vil være Rusland, Syrien og Hizbollah. Når Pr. Rouhani i sin tale til FNs Generalforsamling kritiserer andre nationer for at knægte diverse rettigheder, er han tilstrækkelig intelligent – det samme er Khamenei – til at forstå, at hans kritik tillige rammer hans eget land.

I 2009 valgte iranerne den reformvenlige Moussavi til stor irritation for den religiøse elite, som tog valgsejren fra ham. Millioner gik på gaden og protestede mod valgsvindlen og blev slået totalt i smadder af revolutionsgarden. "They Killed My Bro Koz He Asked Where is My Vote", står der på den unge kvindes skilt. Foto Hamed Zaber, under wikimedias licensaftale.

I 2009 valgte iranerne den reformvenlige Moussavi til stor irritation for den religiøse elite, som tog valgsejren fra ham. Millioner gik på gaden og protestede mod valgsvindlen og blev slået totalt i smadder af revolutionsgarden. “They Killed My Bro Koz He Asked Where is My Vote”, står der på den unge kvindes skilt. Foto Hamed Zaber, under wikimedias licensaftale.

Vesten, det regerende mindretal

Heldigvis er hverken Iran eller Rusland ikke en stormagter (hvad kan Putin bruge sine atomvåben til?), og USA er ikke længere dominerende, men en vigtig magt blandt lige magter, som Fareed Zakaria har formuleret det i et interview med Clement Kjersgaard. Vesten kan ikke længere obstruere verdens gang, og hvis vi vil forhindre Kina eller andre magter i egenrådigt at bestemme verdens gang – eller blot drømme om det – så er samarbejde også i vores langsigtede interesse. Det kommer til at koste indflydelse, men på lang sigt vil det være en sejr for alle verdens befolkninger. Og hvem andre end de vestlige demokratiske lande har mere erfaring med produktive kompromiser? Hvorfor skulle et demokratiseret internationalt samarbejde ikke kunne fungere?

Jeg har været inde på den skæve fordeling i FNs Sikkerhedsråd, men urimelighederne stopper ikke der. Vestens 12% har 50% af stemmerne i henholdsvis Valutafonden og Verdensbanken, hvor lederne ydermere altid udgøres af europæere og amerikanere. Hvis man forsøger, at sætte sig i andre ikke-vestlige nationers sted, er det ikke mærkeligt, at der er lande, der forfalder til anti-amerikanisk og anti-vestlig retorik – og endog opruster mod vesten.

Mahbubani fortsætter hudfletningen af vestens anti-demokratisme i en knivskarp analyse den 11/9 i Financial Times: ”The G20 website boasts that its 20 members represent almost 90 per cent of the world’s gross domestic product and 65 per cent of the world’s population. At the end of the meeting, 10 G20 countries – representing 12 per cent of the world’s population – supported the American call for action [in Syria]. The maths is clear: 50 per cent of the world’s citizens, a vast majority of the G20 population, did not support the US.”

Tre gange 7 til den evige fred

Mahbubani kan mere end kritisere. Han har været i diplomatiet i 33 år, og har et forslag til en reform af FNs Sikkerhedsråd, hvor kun England og Frankrig bliver egentlige tabere. Detaljerne i forslaget kan læses i The Great Convergence. Der er ikke tale om det ideelle, men om noget, der måske ikke er helt umuligt, og jeg vil her til en afslutning blot viderebringe en grov skitse af forslaget.

Sikkerhedsrådet skal bestå af 7 permanente medlemmer: EU, USA, Kina, Indien, Rusland, Brasilien og Nigeria. 7 halvpermanente medlemmer, mere præcist en gruppe på omkring 28 lande, der konkurrerer om ansvaret. Det drejer sig om f.eks. Pakistan, der helt klart vil føle sig stødt over Indiens plads, Argentina og Mexico, der vil være fornærmede over Brasiliens plads og selvfølgelig Sydafrika, men også lande som Japan, Vietnam, Tyrkiet, Colombia, samt de store europæiske nationer, endskønt de er permanent repræsenterede via EU, vil være at finde i den gruppe. Det er lande, som alle har en tilstrækkelig størrelse til at kunne betale deres kontingent og stille med tropper og anden assistance til verdens brændpunkter. Endelig 7 lande, der vælges blandt resten af verdens småstater på samme måde som rådets nuværende 10 ikke-permanente pladser.

Med et sådant 7-7-7 Sikkerhedsråd får vi en bedre demokratisk fordeling af mandaterne og dermed større legitimitet, og hver region er permanent repræsenteret, hvilket burde stabilisere geopolitikken. De mellemstore lande skal ikke konkurrere med helt så mange for at få indflydelse, og de kommer oftere til fadet. Fordelen for de mindste nationer er, at de slipper for at konkurrere med de mellemstore.

Europas kriseramte befolkninger må besinde sig, og indse at en fredelig udvikling er afhængig af en fair fordeling af goder – og størstedelen af verdens befolkning har ikke råd til pensioner og årlige ferierejser, de har ikke fri adgang til hospitaler og de er ikke beskyttede mod arbejdsløshed. Som Mahbunani skriver i Why We – especially the West – Need the UN Development System, er den bedste beskyttelse af mindretal et lovbaseret styre. Derfor må vesten leve op til egne idealer om demokrati; hvert individ en stemme.

I en global økonomi, må der være lige adgang for alle – også dem, der lige nu kan lave flere ting billigere end os. Mange europæere og amerikanere tror, at statslige subsidier er vejen ud af krisen, men det er en blind vej. Hvis vi fortsætter ad den, er det ikke en selvfølge, at vi i fremtiden bliver inviteret med, når – ikke hvis – Asiens økonomier vokser sig større end vores. Det kan lige så vel hænde, at resten behandler os, som vesten har behandlet dem.

Griber vi chancen – altså alle verdens nationer – krænger os ud af gamle geopolitiske paradigmer og koldkrigsmentalitet, så kan konflikten i Syrien afstedkomme en verden forandret for altid. Vi kan komme nærmere de Forenede Nationers grundlæggende formål: En fredelig verden.

Website Pin Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Premium Responsive


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vidanserforlidt.dk/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

275 tanker om "Kan borgerkrigen i Syrien føre til en atomaftale med Iran?"

 1. Hey! I’m at work surfing around your blog from my new iphone 3gs!
  Just wanted to say I love reading through your blog and
  look forward to all your posts! Keep up the great work!

 2. Hey there! This post could not be written any better!

  Reading through this post reminds me of my old room mate!
  He always kept chatting about this. I will forward this page to him.
  Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing!

 3. The agony that love it allergic reactions can create is something with sites which unimaginable varieties of individuals know with. The truth is, nonetheless, that there are remedies offered for those who seek them. Begin using the concepts as well as pointers in this item, as well as you will certainly have the devices necessary to conquer allergies, finally.
  Screen pollen projections as well as strategy appropriately. Numerous of the popular climate projecting websites have actually an area devoted to allergy forecasts consisting of both air top quality and also pollen counts if you have accessibility to the net. On days when the count is going to be high, keep your home windows closed and also restrict your time outdoors.
  Pollen, dust, as well as other allergens can obtain trapped on your skin as well as in your hair as you go with your day. If you generally shower in the early morning, think about switching to an evening schedule.

 4. Pingback: ciprofloxacin iv

 5. Pingback: cost of oxybutynin

 6. Pingback: abilify coupon

 7. Pingback: will allopurinol cause weight gain

 8. Pingback: amiodarone hydrochloride 200 mg

 9. Pingback: can i take memory complex with elavil

 10. Pingback: diaper rash from amoxicillin

 11. Pingback: aripiprazole jaw pain

 12. Pingback: atorvastatin zocor

 13. Pingback: azithromycin and asthma

 14. Pingback: zanaflex and baclofen

 15. Pingback: best time to take baclofen

 16. Pingback: weaning off wellbutrin

 17. Pingback: buspar 15 mg tablet

 18. Pingback: what are buspirone

 19. Pingback: cosopt and coreg

 20. Pingback: how much does celecoxib cost

 21. Pingback: citalopram half life time

 22. 여기 처음 왔어요. 나는이 게시판을 발견했고 그것이 정말 도움이되었고 많은 도움이되었다는 것을 발견했습니다. 나는 무언가를 돌려주고 당신이 나를 도왔던 다른 사람들을 돕고 싶습니다. 먹튀검증

 23. Nice post. I learn some thing more difficult on various blogs everyday. It will always be stimulating you just read content using their company writers and use a little something from their site. I’d prefer to use some with all the content in my small weblog no matter whether you don’t mind. Natually I’ll provide you with a link on the internet weblog. Many thanks sharing 먹튀검증

 24. Pingback: will amoxicillin treat strep

 25. Pingback: azithromycin chlamydia

 26. Pingback: celebrex 200 mg dosage

 27. Pingback: cephalexin and dairy

 28. Pingback: side effects duloxetine

 29. Pingback: penicillin amoxicillin

 30. Pingback: azithromycin iv

 31. Nice to be visiting your blog once more, it has been months for me. Well this article that ive been waited for therefore long. i want this article to finish my assignment within the faculty, and it has same topic together with your article. Thanks, nice share

 32. Pingback: cost per 1000 20mg sildenafil

 33. Pretty component to content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I get
  actually enjoyed account your weblog posts. Any way
  I’ll be subscribing to your augment or even I achievement you get right of entry to constantly
  rapidly.

 34. Pingback: sildenafil and alcohol

 35. Pingback: sildenafil tablet price

 36. Pingback: celecoxib capsules 200mg lupin

 37. Pingback: keflex 500 mg bid

 38. Pingback: ati duloxetine

 39. Thanks for another fantastic post. Where else could
  anyone get that kind of info in such a perfect approach of writing?
  I’ve a presentation subsequent week, and I’m on the look for such info.

 40. Pingback: sildenafil

 41. I’m truly enjoying the design and layout of your website.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come
  here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme?
  Fantastic work!

 42. Pingback: neurontin dosage

 43. Pingback: amlodipine norvasc

 44. Pingback: what is atorvastatin

 45. Pingback: meloxicam

 46. Pingback: metoprolol tartrate 25mg

 47. Pingback: losartan recall

 48. Pingback: vardenafil drug

 49. Pingback: duloxetine withdrawal symptoms

 50. Pingback: prednisone taper schedule

 51. Pingback: amitriptyline overdose

 52. Pingback: cymbalta uses

 53. Pingback: warnings for hydrochlorothiazide

 54. Pingback: metformin diarrhea

 55. Pingback: mirtazapine side effects bipolar

 56. Pingback: bupropion 100 mg

 57. Pingback: warnings for buspirone

 58. Pingback: what is celexa

 59. Pingback: zanaflex

 60. Pingback: wellbutrin overdose

 61. Pingback: diclofenac 50mg tablets

 62. Pingback: clonidine drug class

 63. Pingback: finasteride

 64. Pingback: carvedilol side effects

 65. Pingback: metronidazole dosage for dogs

 66. Pingback: tadalafil 100mg

 67. Pingback: acyclovir ointment

 68. Pingback: donepezil uses

 69. Pingback: amoxicillin price 500 mg

 70. Pingback: azithromycin capsules 250mg

 71. Pingback: cefdinir 300 mg

 72. Pingback: keflex generic

 73. Pingback: clindamycin dosage

 74. Pingback: erythromycin topical gel

 75. Thanks for your marvelous posting! I certainly enjoyed
  reading it, you can be a great author.I will be sure to bookmark your blog and will often come back in the
  future. I want to encourage you to ultimately continue your great work, have a nice afternoon!

 76. Pingback: amlodipine 10 mg pill

 77. Thanks on your marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you might be a great author.I will be sure to bookmark your blog and will eventually come
  back in the foreseeable future. I want to encourage you continue your great posts, have a nice holiday weekend!

 78. Pingback: metformin contraindications

 79. Greetings! I’ve been reading your blog for
  a while now and finally got the bravery to go
  ahead and give you a shout out from Houston Texas! Just wanted to tell you
  keep up the good work!

 80. excellent put up, very informative. I wonder why the opposite experts
  of this sector do not understand this. You must
  proceed your writing. I’m confident, you’ve a great readers’ base already!

 81. Pingback: interactions for amoxicillin

 82. Pingback: doxycycline mono 100mg

 83. Pingback: lasix 80 mg

 84. Pingback: xenical pill

 85. Pingback: priligy prescription usa

 86. Pingback: propecia

 87. Pingback: nolvadex effects men

 88. Pingback: cat prednisolone dosage

 89. Pingback: revia medscape

 90. Pingback: valtrex dose for bells

 91. Pingback: tizanidine liver injury

 92. I just like the helpful information you provide on your articles.
  I’ll bookmark your weblog and take a look at once more
  right here frequently. I am fairly certain I’ll be told a lot
  of new stuff right here! Best of luck for the following!

 93. Pingback: vardenafil vs sildenafil

 94. Have you ever thought about publishing an e-book or guest
  authoring on other websites? I have a blog based on the same subjects you discuss and would love to have you share some
  stories/information. I know my readers would appreciate your work.
  If you’re even remotely interested, feel free to send me an e mail.

 95. Thanks for your marvelous posting! I definitely enjoyed reading
  it, you happen to be a great author. I will make sure to bookmark your blog and may come back someday.
  I want to encourage yourself to continue your great
  work, have a nice weekend!

 96. Hello There. I discovered your weblog the use of msn. This is a really smartly written article.

  I’ll be sure to bookmark it and return to learn more of your helpful info.

  Thanks for the post. I’ll certainly return.

 97. Hello this is somewhat of off topic but I was wanting to know if blogs
  use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
  I’m starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to get guidance from someone with experience.
  Any help would be greatly appreciated!

 98. I am not sure where you’re getting your info, but great topic.
  I needs to spend some time learning much more or understanding
  more. Thanks for wonderful info I was looking for this info for my mission.

 99. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you make this
  website yourself or did you hire someone to do it for you?

  Plz respond as I’m looking to design my own blog and would like to find out where u got this from.
  cheers

 100. When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is
  added I get three e-mails with the same comment. Is there any
  way you can remove me from that service? Bless you!

 101. I like the helpful information you provide in your articles.
  I’ll bookmark your blog and check again here regularly.
  I am quite sure I’ll learn a lot of new stuff right here!

  Best of luck for the next!

 102. This design is wicked! You most certainly know how to keep a
  reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Excellent job.
  I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it.
  Too cool!

 103. Woah! I’m really loving the template/theme of this blog.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very difficult to get
  that “perfect balance” between superb usability and visual appearance.

  I must say you have done a awesome job with this.

  In addition, the blog loads very quick for me on Opera.
  Excellent Blog!

 104. Aw, this was a very good post. Finding the time and actual effort to produce a superb article… but what can I say… I hesitate a lot and never manage
  to get nearly anything done.

 105. Good day! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m trying to
  get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not
  seeing very good success. If you know of any please share.

  Many thanks!

 106. May I just say what a relief to find someone who genuinely knows what they are talking about over the internet.
  You certainly realize how to bring a problem to light and make it important.
  A lot more people really need to look at this and understand this side of your story.
  I was surprised that you are not more popular since you
  certainly have the gift.

 107. Hi there, I found your site via Google while searching for a related topic, your web site came up, it appears great.
  I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

  Hello there, simply was alert to your blog via Google,
  and found that it is truly informative. I am going to watch out for
  brussels. I will be grateful if you continue this in future.
  Many other people can be benefited from your writing. Cheers!

 108. Greetings! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform
  are you using for this site? I’m getting tired of WordPress because I’ve had problems with
  hackers and I’m looking at alternatives for another platform.
  I would be fantastic if you could point me in the
  direction of a good platform.

 109. Excellent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just too excellent.
  I actually like what you’ve acquired here, certainly like what you are
  saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it wise.
  I can’t wait to read far more from you. This is really a wonderful website.

 110. Hey there I am so glad I found your weblog, I really found you by error, while I was browsing on Yahoo for something else, Regardless I am here now and would just
  like to say many thanks for a marvelous post and a
  all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have
  time to read through it all at the moment but I have bookmarked it and also
  added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot
  more, Please do keep up the fantastic job.

 111. My brother recommended I might like this web site. He was entirely
  right. This post actually made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this information!
  Thanks!

 112. Unvaccinated people are 17 times more likely to be hospitalized for coronavirus than fully vaccinated adults, according to that CDC study. Those who end up with breakthrough cases resulting in hospitalization are more likely to be older and to have multiple underlying medical conditions, as we discussed.
  카지노사이트

 113. I’d ask them to think about other aspects of medicine. Let’s say that someone has heart disease. There are medications to treat heart disease, but they aren’t 100% effective — nothing is. Just because someone ends up with an exacerbation of their disease and in the hospital, doesn’t mean that the medications aren’t worth taking.카지노사이트

 114. Or let’s use an example of prevention. Let’s say that someone who eats a healthy diet and exercises a lot still ends up with high blood pressure and diabetes. That doesn’t mean diet and exercise aren’t good to do. It just means that you can take all the right steps to prevent a disease, but sometimes you still could get the disease.
  카지노사이트

 115. I think this is one of the most significant info for
  me. And i’m glad reading your article. But should remark on few general things, The site style is ideal,
  the articles is really great : D. Good job,
  cheers

 116. Great goods from you, man. I have be aware your stuff previous to and you’re just extremely wonderful.
  I really like what you have acquired right here, really like
  what you are stating and the best way wherein you say it.
  You’re making it enjoyable and you still care for to keep it wise.
  I can not wait to read much more from you. This is actually a terrific site.

 117. Nice post. I was checking continuously this blog and I am impressed!
  Extremely useful info specifically the last part 🙂 I care for such info much.
  I was looking for this certain information for a
  long time. Thank you and good luck.

 118. I like the helpful information you supply in your
  articles. I’ll bookmark your weblog and take a look at again right here regularly.
  I’m somewhat certain I’ll be told a lot of new stuff right here!
  Good luck for the following!

 119. Good day very nice website!! Man .. Beautiful .. Amazing ..
  I’ll bookmark your website and take the feeds additionally?
  I am happy to search out a lot of helpful info here
  in the post, we’d like work out extra strategies in this regard, thank you for sharing.

  . . . . .

 120. hey there and thank you for your info – I have certainly picked up something new from right here.
  I did however expertise several technical issues using this web site,
  as I experienced to reload the website a lot of times previous to I could get it to load properly.
  I had been wondering if your web host is OK?

  Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement in google and could damage your high quality score
  if ads and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my email
  and could look out for a lot more of your respective intriguing content.

  Ensure that you update this again very soon.

 121. Hello there! Do you know if they make any plugins to
  assist with Search Engine Optimization? I’m trying to get
  my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very
  good success. If you know of any please share.
  Kudos!

 122. What’s up everyone, it’s my first pay a quick visit at this web
  site, and article is really fruitful designed for me, keep up posting these articles.

 123. Thank you, I have recently been searching for info approximately this topic for a while and yours is the greatest I have discovered so far.
  However, what concerning the conclusion? Are you positive concerning the supply?

 124. I blog quite often and I really thank you for your information. This great article has really peaked my interest.

  I will bookmark your site and keep checking for new
  information about once a week. I subscribed to your Feed as well.

Skriv et svar til Emkl3eqg8 Annuller svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *