Anti-imperialisme & Revolution i Iran

image_pdfimage_print

Islamisering af det iranske samfund

af Hamed Mir-Shah Ghasemi, studerer Islam og Arabisk på Aarhus Universitet

I løbet af de sidste 36 år har det iranske samfund gennemgået en så betydelig islamisering, at intet som ikke er forbundet med islam kan tolereres. Ayatollah Khomeini sagde under revolutionen i 1979 at alle iranske symboler skulle være islamiske, og konstitutionen skulle være 100 % baseret på islam. I 1982 insisterede han på at alle iranske domstole skulle afvise sekulære juridiske love, og i stedet basere alle love på islam, således at personer, som har begået utroskab stenes, muslimer, som fx omvender sig til kristendommen eller jødedommen straffes med døden til følge; homoseksuelle henrettes; tyve dømmes til afhugning af hænder og fødder m.m.

Personer som Abdolkarim Sourosh (f. 1945, en af Seyyed Hossein Nasrs elever) spillede en vigtig rolle i 1980’ernes udrensning på de iranske universiteter og fyrede ”kontrarevolutionære” og ikke-islamiske professorer, der i stort tal måtte flygte ud af landet. Det var en del af et projekt, som gik under navnet ”Den kulturelle revolution” (Enghelabe farhangi).

I 1981 blev lovene ændret, således at kvinderne mistede rettigheden til at indlede skilsmisse, at fastholde forældremyndigheden, gå i skole hvis de blev gift, at studere fag som jura, medicin og ingeniørkunst. Khomeini og hans tilhængere var imod kvindefrigørelse, eftersom det ville ”forstyrre” familielivet. Det er derfor ikke tilfældigt, at den første demonstration imod Den islamiske republik blev organiseret af kvinder. Kvinderne var en af de grupper, som stod i spidsen for revolutionen, og de fandt hurtigere end nogen anden samfundsgruppe ud af, hvad det var for en fejl, de havde begået ved at støtte de muslimske lærde.

Det er ikke tilfældigt, at den første demonstration imod Den islamiske republik blev organiseret af kvinder. Kvinderne var en af de grupper, som stod i spidsen for revolutionen, og de fandt hurtigere end nogen anden samfundsgruppe ud af, hvad det var for en fejl de havde begået ved at støtte de muslimske lærde.

Det er ikke tilfældigt, at den første demonstration imod Den islamiske republik blev organiseret af kvinder. Kvinderne var en af de grupper, som stod i spidsen for revolutionen, og de fandt hurtigere end nogen anden samfundsgruppe ud af, hvad det var for en fejl de havde begået ved at støtte de muslimske lærde.

To år efter revolutionen blev flere tusinder henrettet efter protesterne d. 20. juni 1981 (30 Khordad 1360). I 1983 blev 32 personer, hvoraf 10 af dem var kvindelige lærere henrettet i byen Shiraz, fordi de var bahai. De stod over for valget enten at konvertere til islam eller blive henrettet. I sommeren 1988 blev titusinder af politiske fanger massakreret i iranske fængsler. I 1999 blev studenternes oprør, og i 2009 det folkelige oprør voldsomt undertrykt m.m.

På internationalt niveau forsøgte revolutionen at afslutte Irans afhængighed til USA, og føre en politik som i Khomeinis egne ord skulle være ”hverken Øst eller Vest”. Amerikanerne vidste slet ikke hvad de skulle stille op med denne Ayatollah. Hvis amerikanerne og englænderne 26 år tidligere, ikke havde fjernet den demokratisk valgte premierminister Mohammad Mossadegh fra magten, kunne al dette have været undgået.

På den ene side forsøgte Reagan administrationen i 1980’erne at begrænse udbredelsen af den islamiske iver og de anti-amerikanske følelser i regionen. På den anden side anerkendte de Irans økonomiske og geopolitiske betydning, og søgte derfor at normalisere forbindelserne til Tehran. Denne søgen førte til den bizarre episode, som er kendt under navnet Irangate.

Revolutionen har hverken på den økonomiske, sociale, kulturelle eller politiske ført Iran mod fremskridt. Tværtimod er hele systemet baseret på ulighed af enhver slags i stedet for lighed (køn, muslim, ikke-muslim, shia, ikke-shia, osv.) i stedet for at vende sig mod fremtiden vender den sig mod fortiden, i stedet for at være universalistisk er den partikulær, og i stedet for at være inkluderende er den ekskluderende.

Nøjagtigt som nazisterne og fascisterne har islamisterne brug for fjender for at overleve. Det sociale univers er opdelt i dem og os. Khomeinis venner var primært imamer eller muslimske lærde (fughaha). Det er dem der skal forvalte sharialoven som dommere og fremstå som forbilleder for resten af befolkningen. Hans interne fjender var bl.a. den uddannede klasse, der havde fjernet sig fra den ”rette” muslimske (og iranske) levevis. Hans populisme førte til, at han betegnede imperialisterne som sine eksterne fjender. Disse imperialister har, ifølge ham, en målsætning at få fat i Irans rigdomme, dvs. olie og mineraler. Det er primært amerikanerne og briterne han tænkte på her. Han anså USA for islams største fjende. Af natur er det en terroristisk stat, der har sat ild til overalt, og dets allierede, den internationale zionisme, viger ikke tilbage for nogen forbrydelser for at opfylde sine usle og grådige behov, sagde han.

Generelt er islams fjender ifølge islamisterne USA, Israel og Vesten, der krænker muslimsk suverænitet, mens den indre fjende er despotiske regimer, der krænker religionens renhed.

I totalitaristiske systemer kan alle potentielt være eller blive ens fjender. Når man først har udryddet alle er der til sidst en fjende tilbage. Den stadige bevægelse, den uophørlige renselsesproces vender til sidst indad mod systemet selv. Det iranske politiske liv er internt fyldt med mistillid, og nogle mener derfor at, systemet vil bryde sammen ”under sin egen vægt”, og derfor ikke nødvendigvis med en revolution eller krig.

Hensigten med denne artikel er at kaste lys over nogle vigtige historiske begivenheder og personligheder, som forhåbentligt kan skabe en bedre forståelse for Irans nuværende situation.

Sagnhistorien Shahnameh

Abul Qasem Ferdousi (934 – ca. 1020) levede højst sandsynligt under forhold, som beskrevet ovenover. Hans værk Shahnameh er faktisk hovedårsagen til, at persisk, Irans kultur og historie stadig er tilgængelige.

Abul Qasem Ferdousi (940-1020) er forfatteren til sagnhistorien Shahnameh

Abul Qasem Ferdousi (940-1020) er forfatteren til sagnhistorien Shahnameh

Ferdousi blev født 300 år efter de muslimske araberes erobring af Iran. I Khorasan havde befolkningen stadig formået mundtligt at bibeholde deres traditioner, kultur, sprog, religionen Zarathustra og historie, som langsomt var ved at gå i glemmebogen. Derfor satte han sig ned og skrev sagnhistorien Shahnameh (Kongebogen). I virkeligheden er Shahnameh fyldt med historier om konger som dræber deres sønner, royal hybris, magtarrogance, og ender med en klagesang om hvordan landet pga. kongernes uduelighed og svaghed faldt i hænderne på de muslimske arabere. Hans betydning for Iran kommer måske bedst til udtryk gennem et interview med en egyptisk journalist (Mohamed Hassanein Heikal, f. 1923) om hvorfor med islams ankomst til Egypten gik deres historie, kultur, civilisation og sprog i glemmebogen. Han svarede: ”Det skyldtes, at vi ikke havde en Ferdousi.”

Efter erobringen blev det persiske sprog undermineret og i stedet blev Arabisk sprog og skrift indført i offentlig administration. De zarathustriske, jødiske og kristne trossamfund erklæredes for anerkendte, dog måtte deres medlemmer betale en særskat (jizyah). Talrige iranere gik over til islam for at undgå denne skat eller for at opnå offentlige stillinger, der i øvrigt gjorde det muligt for dem at yde deres landsmænd forskellige former for hjælp. Fremgangsmåden banede vejen for en revolution i år 750, hvor Abu al-Abbas, en iransk efterkommer af en farbror til profeten Muhammed kom på tronen som kalif, og grundlagde Abbaside-kalifatet. Dermed fik iransk kunst og videnskab øgede muligheder for at udfolde sig ved hoffet i Damaskus, og senere i Baghdad.

Baggrunden for revolutionen var Umayyadernes (ca. 661-750) sidestilling af islam med arabisk afstamning, og diskriminering af den stigende konvertering af ikke arabere til islam.

Shia-sunni problematikkens baggrund

Da profet Muhammed døde i år 632 opstod der hurtigt blandt det islamiske trossamfund (umma), uenigheder om, hvem der skulle blive kalif. Nogle fandt det rimeligt at overdrage værdigheden som kalif til Ali ibn Abi Talib (fætter til profeten). Men de førende arabere udnævnte profetens ungdomsven og svigerfar Abu Bakr. Han blev efterfulgt af Omar og Uthman. De blev begge myrdet, og i 656 blev Ali valgt som den fjerde og sidste af de såkaldte legitime kaliffer. Fem år senere i år 661 blev han stukket ned i moskeen i Kufa (Irak), og med mordet på ham begyndte en varig splittelse af det islamiske trossamfund. Dem, der blev tilhængere af Ali blev kaldt Shia (Alis tilhængere). Ali har senere været genstand for tilbedelse. Nogle betragter ham som guddommelig emanation (aliallahi). Nogle andre mener igen, at englen Gabriel ”kom til” at overlevere Guds ord til den forkerte. Han skulle i virkeligheden have overleveret Guds ord til imam Ali.

Af profetens fire døtre havde den yngste, Fatima, ægtet hans fætter Ali og med ham fået sønnerne Hasan og Hossein. Imam Hossein er faktisk ophavsmanden til shiismens revolutionære tendenser og shiitternes selvopofrelse. Han er kendt under navnet Martyrernes Prins (Seyyed al-shuhada) og er et eksempel på mod, opofrelse, ”blodets triumf over sværdet”, som shiitter lovpriser i Iran, Libanon og Pakistan og andre steder til minde om den berømte Ashura. Khomeini valgte også bevidst Ashura-tiden for at angribe Shah Mohammad Reza Pahlavis styre d. 5. juni 1963.

Imam Hossein (625-685) var barnebarn af profeten Muhammed, og søn af Ali (Den første imam i shiismen og den fjerde af de såkaldte retledede kalif). Af shiiterne bliver han opfattet som en martyr, som kæmpede mod tyranni, fordi han nægtede at sværge trosskab over Yazid (umayyadernes kalif).

Imam Hossein (625-685) var barnebarn af profeten Muhammed, og søn af Ali (Den første imam i shiismen og den fjerde af de såkaldte retledede kalif). Af shiiterne bliver han opfattet som en martyr, som kæmpede mod tyranni, fordi han nægtede at sværge trosskab over Yazid (umayyadernes kalif).

Ud over det politiske aspekt er der en vigtig uoverensstemmelse i synet på historien og den fortsatte fortolkning af profetien som princip. Sunnitterne tror på, at historien er delt i to adskilte perioder, hvor den ene begynder med Adam og slutter med profeten Muhammed. Ifølge shiitterne fortsætter historien forstået som profeti selv efter Muhammeds død. Den eneste forskel er, at imamatet har erstattet profetien. Imamerne er stadig ufejlbarlige, de kan blot ikke modtage åbenbaringer. Derfor er ordet ”imam” hos shiitterne ikke det samme som hos sunnitterne. Denne teologiske forskel var helt afgørende for Ayatollah Khomeinis succes i Iran, mens islamisternes magtovertagelse i de muslimske lande, som det blev tilfældet i Egypten og Tunesien mislykkedes.

Majoriteten af shiitterne har 12 imamer, hvor den sidste Muhammed, som bliver kaldt Imam Mahdi forsvandt som barn i år 874. Han bliver sommetider også kaldt for imam-e Zaman (tidens Imam), som er åben for fortolkning. Nogle fortolker imam-e Zaman således, at ”tiden skal nok hele alle sår”, og nogle islamiske historier forbinder det iranske nytår Norouz, som er en præ-islamisk fejring af foråret (21 marts) med Imam Mahdis ankomst.

Ifølge traditionen er Imam Mahdi ikke død, men fra sit opholdssted holder han øje med menneskene, og når den yderste dag er nær vender han tilbage som Mahdi (Den Retledte). Hjulpet af den ligeledes genkomne Jesus Kristus vil han så nedkæmpe Satan og bringe menneskene retfærdighed i tusindårsriget.

Historisk har shiitterne været en minoritet blandt andre muslimer. Følelsen af, at deres legitimitet er blevet dem frataget af sunitterne, har altid været en del af den shiitiske selvforståelse. Men de socioøkonomiske forandringer i Iran i det 19. århundrede gjorde, at de nu var parate til at give udtryk for deres frustration gennem aggression. Shiitterne havde håbet, at den ventede imam Mahdi ved sin tilsynekomst ville redde sine tilhængere og råde bod på uretfærdigheden. Han lod dem desværre vente for længe, og derfor skred en gruppe shiitter til handling. Khomeini blev af mange shiitter opfattet som den længe ventede Mahdi. Nogle så ham som imam Mahdis stedfortræder på jorden. Derfor hedder det i Den Islamiske Republiks grundlov (art. 5), at Den Skjulte Imams fravær udøves regeringsmagten af en faghih, hvilket betyder, at den legitime regeringsmagt tilhører imam Mahdi. Nogle andre påstod under revolutionen, at Khomeinis ansigt kunne ses på månen, så de gik op på taget, så op på månen og råbte Gud er stor (Allaho akbar). Nogle andre fandt hans hår i koranen!

Forestillingen om imam Mahdi var også meget nærværende under præsident Mahmoud Ahmadinejads politiske adfærd, i en sådan grad at han meddelte, at hans regeringsprogram blot var en ”forberedelse til genkomsten af Den Skjulte Imam”. Ahmadinejad påbegyndte desuden renoveringen af en moske (Jamkaran) i nærheden af den hellige by Qom, hvor det siges, at Den Skjulte Imam ofte kommer og går, især om natten!

Fra Afghani til Khomeini

Det var også i det 19. århundrede, at en gådefuld ”muslimsk” skikkelse ved navn Sayyid Jamal al-Din al-Afghani (1838-97) startede en bevægelse (Islah-bevægelsen), for at modernisere islam, således at den kom til at være i overensstemmelse med moderne videnskab og teknologi. Han og hans disciples primære mål var at mobilisere muslimer imod imperialismen; få muslimerne til at opgive deres passive adfærd og blive herrer over deres egen skæbne ved at uddanne sig; tage den ny videnskab og teknologi til sig uden at acceptere vestlige ideer, især sekularisme, frihed og lighed, som var arven efter Den Franske Revolution. Derfor var den politiske samling og styrkelse af den islamiske verden og ophøret af vestlig indtrængen Afghanis primære mål, mens reformationen af islam var af sekundære betydning. Hans elev Muhammad Abduh (egyptisk jurist, d. 1905) forsøgte senere, at tilpasse fornuften til islam.

Sayyid Jamal al-Din al-Afghani (1838-1897) var en iransk politisk aktivist og islamisk ideolog.

Sayyid Jamal al-Din al-Afghani (1838-1897) var en iransk
politisk aktivist og islamisk ideolog.

Arven efter Afghani blev Khomeini. I hans hovedværk Velayat-e Faqih: Hokumat-e Eslami (1971) tog han udgangspunkt i en kritik af shahstyret, ligesom Afghani havde gjort i det 19. århundrede. Derefter beskrev han islam som en skole for dem, der kæmper imod imperialisme. I hans anden bog Politisk Testamente (1990) skrev han, at hvis en civilisation var ensbetydende med fornyelser, opfindelser og avanceret teknologi, er hverken islam eller nogen anden monistisk religion imod den.

I det 20. århundrede var det først efter at den konstitutionelle revolution (1905-11), Reza Shahs abdicering i 1941, demokratisering af konstitutionen samt nationalisering af Irans olieindustri i 1953 under premierministeren Mossadegh mislykkedes, at den politiske diskurs i landet blev islamistisk i 1963. Denne diskurs fortsatte helt frem til 1979, hvor islamisterne kom til magten.

Seyyed Hossein Nasr og sufismen

Et andet vigtigt aspekt af islam er Sufismen, som kan spores tilbage til det 9. århundrede. Her er der specielt vægt på Kærlighed og viden (ma’rifa), ridderlighed og generiøsitet, Tariqa fremfor Sharia, Sama fremfor bøn, en Pirs storhed fremfor mirakel og khangah fremfor moské.

Seyyed Hossein Nasr (f. 1933) er professor i islamiske studier ved Georg Washington Universitetet

Seyyed Hossein Nasr (f. 1933) er professor i islamiske studier ved Georg Washington Universitetet

Sufismen, hvor nydelse af vin og kærlighedsdigte var tilladt, og som fik mange tilhængere i det nuværende Tyrkiet, vender blikket indad. Den findes i mange forskellige varianter, og i moderne tid er der opstået en vestlig version af sufismen, som går under navnet ”Guénonian Traditionalism”. Det vigtigste aspekt ved den vestlig version er begrebet ”Perennialisme”.

Perennialisme er troen på, at alle religioner deler samme oprindelse. Eventuelt inkluderer dette syn, at alle religioner fører til den samme destination, eller med andre ord en single universel sandhed. I den ”islamiske verden” blev Traditionalisme først reciperet i Iran af Seyyed Hossein Nasr. Nasrs aktiviteter (som af nogle iranske filosoffer og gejstlige bliver beskrevet som et stort bidrag til, at mange studerende blev interesseret i islam) sammen med den islamiske ideolog Ali Shariati (d. 1977) bidrog til at Den Islamiske Revolution kunne lykkes.

Website Pin Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Premium Responsive


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vidanserforlidt.dk/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

214 tanker om "Anti-imperialisme & Revolution i Iran"

 1. Write My Essay – EssayErudite.com

  Fed up of typing “who can write my essay” in the search bar?
  Would you like to have a reliable helper always by your side?
  Our website will come as an excellent solution to write my essay

 2. VasTutNet точка ru удалим негативные отзывы о Вас,разместим положительные,Спецалист по удалению плохой негативной информации в сетиУдалить данные из сети Удалим всю негативную информацию ,разместим положительные отзывы.Привлечение трафика аналог яндекс директа и гугла Агентство репутации Вастутнет VasTutNet точка ру!

 3. Заказ такси в Аэропорт Москвы по фиксированной стоимости 1000 рублей.
  Встреча, Транфер в нашей компании тоже фиксированно.
  Дополнительные услуги: Встреча с табличкой, англоговорящие водители, экскурсии, помощь с багажом.
  Наши контакты:
  http://viber.taxi/
  тел: 8(495)66-99-665
  Заказ через viber 8(977)255-03-02

 4. Oh Heavens. I don’t know what to do as I have Lots of work to do next week semester. Plus the university exams are nearing, it will be a torture. I am already freaking out maybe I should this to calm down a little bit. Hopefully it will all go well. Wish me luck.

 5. Pingback: cheap sildenafil 50mg

 6. Pingback: antibiotics amoxicillin

 7. Pingback: generic sildenafil

 8. Pingback: neurontin gabapentin

 9. Pingback: amlodipine norvasc

 10. Pingback: atorvastatin 10 mg

 11. Pingback: meloxicam

 12. Pingback: metoprolol generic name

 13. Pingback: losartan hctz recall

 14. Pingback: tadalafil powder suppliers

 15. Pingback: cymbalta withdrawal

 16. Pingback: prednisone withdrawal symptoms

 17. Pingback: amitriptyline 10mg

 18. Pingback: cymbalta generic

 19. Pingback: hydrochlorothiazide 25

 20. Pingback: warnings for metformin

 21. Pingback: side effects of mirtazapine elderly

 22. Pingback: buspirone for anxiety

 23. Pingback: citalopram 40 mg

 24. Pingback: buy tizanidine

 25. Pingback: wellbutrin medication

 26. Pingback: diclofenac 75 mg tablets

 27. Pingback: clonidine dose

 28. Pingback: warnings for finasteride

 29. Pingback: carvedilol 6 25 mg

 30. Pingback: flagyl antibiotic bladder infection

 31. Pingback: compare sildenafil prices

 32. Pingback: acyclovir dosage

 33. Pingback: amoxicillin and clavulanate potassium

 34. Pingback: aricept generic

 35. Pingback: amoxicillin suspension

 36. Pingback: zithromax 500 mg tablet

 37. Pingback: cefdinir for uti

 38. Pingback: allergic reaction to cephalexin

 39. Pingback: clindamycin dosage

 40. Pingback: erythrocin

 41. Pingback: azithromycin 500 price

 42. Pingback: sildenafil tablets 120mg

 43. Pingback: sildenafil citrate 100 mg

 44. Pingback: side effects of amlodipine

 45. Pingback: metformin and kidneys

 46. Pingback: amoxicillin pills

 47. Pingback: doxycycline antibiotic

 48. Pingback: furosemide 40mg tabs

 49. Pingback: orlistat alli

 50. Pingback: dapoxetine tablets 60 mg

 51. Pingback: finasteride uses

 52. Pingback: tamoxifen side effects pain

 53. Pingback: prednisolone dosage for iritis

 54. Pingback: naltrexone effects on liver

 55. Pingback: valacyclovir 1gr

 56. Pingback: zanaflex vs diazepam

 57. Pingback: sildenafil recall

 58. Pingback: roman sildenafil

 59. Pingback: azithromycin cost

 60. Wonderful beat ! I wish to apprentice even as you amend your site, how can i
  subscribe for a weblog web site? The account aided me a acceptable
  deal. I had been a little bit familiar of this
  your broadcast offered bright clear idea

 61. Pingback: cost of stromectol

 62. Pingback: ivermectin tablets for humans

 63. Pingback: flccc ivermectin

 64. Pingback: stromectol price

 65. Pingback: ivermectin in india

 66. Pingback: buy prednisone sale

 67. Pingback: tadalafil best price uk

 68. Pingback: buy ivermectin canada

 69. Pingback: cost of ivermectin pill

 70. Pingback: how much does ivermectin cost

 71. Pingback: purchase sildenafil pills

 72. Pingback: ivermectin 50

 73. Pingback: prednisone 20mg for sale

 74. Pingback: side effects of prednisone 20mg

 75. Pingback: molnupiravir brand name

 76. Pingback: ivermectin study

 77. Pingback: does prednisone make you sleepy

 78. Pingback: ivermectin cost uk

 79. Pingback: ivermectin 0.1 uk

 80. Pingback: bactrim medications

 81. Pingback: zithromax otc

 82. Pingback: dosage for ivermectin

 83. Pingback: ivermectin in canada for humans

 84. Pingback: ivermectin 2ml

 85. Pingback: erythromycin ob

 86. Pingback: ivermectin in india

 87. Pingback: keflex dosage

 88. Pingback: azithromycin salmonella

 89. Pingback: celebrex prices

 90. Pingback: stromectol prescription

 91. Pingback: furosemide 30

 92. Pingback: lasix uk

 93. Pingback: stromectol uk

 94. Pingback: ivermectin 2

 95. Pingback: liquid ivermectin

 96. Pingback: iver mectin

 97. Pingback: ivermectin on line sales

 98. Pingback: luckyland slots free download for pc

 99. Pingback: ivermectin at tractor supply

 100. Pingback: what is ivermectin used for humans

 101. Pingback: ivermectin manufacturers

 102. Pingback: joe rogan ivermectin

 103. Pingback: ivermectin use

 104. Pingback: side effects of ivermectin

 105. Pingback: stromectol 5 mg

 106. Pingback: ivermectin brand

 107. Pingback: buy ivermectin in canada

 108. Pingback: stromectol 3 mg tablet price

 109. Pingback: ivermectin 6mg dosage

 110. Pingback: ivermectin over the counter

 111. Pingback: ivermectin corona

 112. Pingback: sildenafil

 113. Pingback: revatio

 114. Pingback: https://graph.org/Tadalafil-20mg-08-13

 115. Pingback: propecia 1mg buy

 116. Pingback: how to buy propecia in australia

 117. Pingback: porn

 118. There was a huge earthquake around the world. Now all TV channels
  are reading this news. It’s unbelievable, this is a huge disaster.
  People are in a very difficult situation, I am sharing this news for you to read!

  amazing news

 119. Due to the modifying technology, there are a selection of automotive
  technology Employment should you are interested
  in working in the industry. In this article, we clarify what automotive technology is, a lot of the essential capabilities to work inside
  the industry and record 13 Positions that will curiosity you.

  Concurrently, it’s important to notice that electrified vehicles involve a large percentage
  of hybrid electrics, which means that even over and above 2030, the internal-combustion motor
  will remain incredibly suitable.

  Modifying shopper Tastes, tightening regulation, and technological breakthroughs
  insert around a basic shift in individual mobility behavior.
  People today increasingly use many modes of transportation to finish their journey; merchandise and
  expert services are sent to rather than fetched by individuals.

  With the removing of its gas engine, the Suit EV
  loses almost everything we love about that vehicle and replaces
  it with the next cost tag and 82-mile vary.

  One more auto feature modern day automobiles have created us overlook is hydraulic steering.
  Even though the steering inside a Lotus Elise, without any power guidance in the least, supplies a amount of communication 99 for each cent of cars could only aspiration of,
  a fantastic hydraulic steering method offers both responses and reduced-speed usability.

  Not to mention these advantage features are handy consistently and they are convenient to use.
  It’s also exciting that though Apple CarPlay and Android Car are standard products on a vast
  assortment of cars, They are sixth from the list.
  Numerous of such other basic safety and usefulness features remain optional.
  With any luck , this can convince a lot more automakers to start which includes additional of such as common.

  Main duties: Automotive assistance professionals often get the job done in the service
  departments of auto human body stores, examining concerns in cars, recommending options and
  fixing cars when achievable.

  The very first human being to create a rushing offense was Walter Arnold, who in 1896, went over the velocity limit in Paddock Wooden, Kent.
  Entertaining simple fact: the velocity limit for
  cars then was two mph.

  insurance coverage, then in case of any problems with the car – no matter
  if It is really simply a scratch or substantial
  injury – our

  In general world vehicle income will go on to improve, nevertheless the yearly
  advancement amount is anticipated to drop through the three.

  The marketplace introduction of ADAS has revealed that the main difficulties impeding more rapidly market place penetration are pricing, shopper knowledge, and
  basic safety/stability concerns. Regarding technological
  readiness, tech gamers and start-ups will very likely also play an essential position in the development of autonomous vehicles.

  Get 24/seven entry to in-depth, authoritative coverage
  from the automobile industry from a world staff of reporters and editors covering the news that’s crucial to your small business.

  Listed here you will see the Skoda vehicles you can hire in NOP Airport,
  Turkey. The charges of shown cars are according to past searches.
  Skoda rental cars are highlighted having an orange body.
  You’ll discover extra up-to-date information by clicking
  on the vehicle or by filling in the lookup sort.

  This could signify that over thirty percent of
  miles pushed in new cars sold could be from shared mobility.
  On this trajectory, a person outside of a few new cars marketed could possibly be considered
  a shared vehicle once 2050.

 120. Only clean up the anal location with heat drinking water (can use moistened bathroom paper and pat dry).
  Avoid rubbing the world to prevent pores and skin irritation.

  address 1’s ass slang, mainly US and Canadian to take these types of action as
  a person considers necessary to avoid censure, ridicule,
  etc in a later time

  What attributes and conduct do these different breeds have?

  These combos of breeds may result in the offspring taking on different qualities.

  Mules and hinnies have a reputation for stubbornness, but
  this is more to do with the animal recognizing its restrictions and permitting its owner know
  far too.

  This write-up will not be real!! An ass features a
  cross on its back from the time it carried mother Mary to Bethlehem with the
  newborn Jesus, a donkey has no cross on its back!! That’s what I used to be advised by my uncle who breeds them..

  Response

  However, simple awareness about the indicators
  and remedy actions of different overall health conditions is
  additionally necessary. So, just go through the temporary description along with indications of
  some prevalent anus illnesses:

  The internal anal sphincter and exterior anal sphincter work with each other to create
  a bowel movement, but in different techniques.

  I wanted to know The solution, but I have a lot more. I normally assumed a ninny was someone who was
  a bit stupid. What a ninny I had been! Reply

  Whereas, as being the name indicates, anorectal abscesses entail the build-up of pus in each the anus
  and rectum. The procedure entails the use of antibiotics and drainage
  of your fluid from abscesses by surgical treatment.

  An anal fissure is considered acute if it not long ago occurred or when you’ve had it
  a lot less than 6 weeks. It’s deemed Long-term if it’s been more than six weeks
  or it arrives back generally.

  “Reframe the situation,” Sutton advises, “so it doesn’t contact your soul
  and it doesn’t upset you pretty a lot of.”

  It has become the very agonizing anus disorders.
  The presence of distended varicose veins inside the anal region characterizes the
  ailment of hemorrhoids or piles.

  Being aware of the muscles that Handle your anal sphincter
  And exactly how they work makes it a lot easier to be
  familiar with the strengthening workouts You should use to further improve them.

  The majority of us don’t want to be assholes, but sometimes we are.
  After i get up each morning, By way of example, I’m commonly
  a grumbling asshole. I don’t want to get up for this or that rationale, so I roll out of bed and commit the first thirty minutes of my day stampeding around like an asshole.

  In case of hemorrhoids, there takes place engorging of veins with blood within the anus.
  Although initially pain-free, the fragile partitions of swollen vein may rupture and result
  in bleeding with stool. Clot formation within the vessels is very agonizing and
  will have to have surgical removal.

 121. The Transportation Office desires new cars to immediately end whenever they
  detect a collision is probably going.

  By constant improvements in battery technology and value, All those regional variances will turn out to be less pronounced, and electrified vehicles
  are anticipated to realize more and more industry share from common vehicles.
  With battery expenditures likely decreasing to $a hundred
  and fifty to $two hundred for every kilowatt-hour around the next decade, electrified vehicles will
  achieve Price competitiveness with regular vehicles, generating the
  most important catalyst for industry penetration.

  Besides important providers, including insurance plan and maintenance, we questioned buyers to amount the necessity of
  other features in leasing contracts. The range-a single add-on is supplemental versatility for the duration of a lease
  deal.

  Considering the fact that individual helicopters
  are banned in selected metropolitan areas because of their high sound amounts, creating a tranquil
  traveling vehicle is the foremost obstacle On this area of aviation.

  The UNOH Faculty of Used Technologies delivers diploma, affiliate, and bachelor degree
  programs in Automotive Technology. These courses will give you the training you’ll want
  to not merely diagnose and mend the automobiles of these days,
  however the automobiles of tomorrow likewise.

  The 2020 Jeep Wrangler is surely an American vintage that
  is definitely as well-known as at any time. The Wrangler is a
  lot more capable, a lot more refined, plus more fuel-effective than its predecessors nevertheless didn’t
  eliminate any aspect of what makes this vehicle
  an icon.

  The GoMechanic Site is your #one supply for the latest automobile news, motor vehicle news,
  most recent motor vehicle spy shots, bike news, automobile
  news, auto upkeep DIYs, tips and tips and even more. Click the bell icon for getting subscribed and never miss any publish.

  Deciding on a automobile marked “or related” will get you a particular or equivalent vehicle.
  Thus, if you choose a five-seater car with an computerized
  gearbox, you’re going to get a car using an automatic transmission that has a capability of not less
  than five travellers.

  Inside of a world we are not finished paving, the all-wheel-travel 2023
  Honda has centered the Ridgeline pickup on daily on-highway comfort in lieu of macho off-road dominance.
  see 2023 Ridgeline aspects

  Regardless of the use of diverse elements from Volkswagen,
  Skoda designs are typically less costly than similar

  The Honda Passport can be a well-rounded mid-dimension two-row SUV that gives spacious seating
  and ample functionality, but doesn’t stick out inside of a crowded section. view 2023
  Passport facts

  In the event you’re seeking to get a fancy vehicle or your quite 1st auto but don’t know more than enough about automobiles, we’ve acquired you coated.
  Keep on to read through to Learn the way to learn more
  about cars. 

  Perception #three: Automobile proprietors could well be prepared
  to spend added for pausing a agreement or swapping cars throughout a lease,
  with many prepared to pay out over ten % above The bottom leasing level

  There exists a widespread perception that presenting added features, including vehicle swaps, in automobile financing
  is often a advertising and marketing stunt
  for the reason that shoppers prioritize affordability in excess of almost everything else.

  To check this assertion, we asked greater than 4,000 shoppers across France, Germany,
  and the United Kingdom within our typical McKinsey Mobility Client Pulse Study for his
  or her ideas on the way forward for car finance.

 122. In that predicament, you are able to have backstage discussions, Carefully
  informing them that they’ve crossed a line. This is easy persuasive work.
  However, if it’s somebody who’s a type of Machiavellian assholes that’s managing you like shit
  because they believe that’s ways to get in advance, in that case you’ve bought to get
  the hell away from there If you’re able to. Sean Illing

  There are two muscles: The inner anal sphincter plus the external
  anal sphincter. This post will go above the anatomy from the anal sphincter and its perform.
  You will also learn about conditions that have an impact on the anal sphincter and what happens When the anal sphincter is harmed.

  The anal canal lies in close proximity to several other important buildings in the pelvis and perineum:

  Is there a term that’s the relational opposite of “Childless”?
  (Specifically for when attempting to categorize an adult)

  If you’re wanting to strengthen any muscles, it’s important to Wait and
  see. For those who’ve ever tried to get in condition more rapidly by lifting far too
  much weight or working too many miles, you already know that endeavoring to hurry the
  procedure along can backfire.

  muscles to agreement—it’s the identical muscle team you
  employ to stop your urine flow. It’s possible you’ll wish to urinate and start and stop your stream to make guaranteed you already know the muscles involved.

  What is actually a donkey? Perhaps the most well-known and most utilised
  of those terms could be the donkey. It is likely we are mindful of the donkey since
  they are made use of everywhere in the world.

  Do Christian proponents of Clever Design hold it to generally be a scientific
  posture, and if not, do they see this not enough scientific rigor as an issue?

  First, it seems like you’re self-mindful and that’s a superb thing.
  But appear, there are selected scenarios that turn Many of
  us into jerks, and we have to concentrate on that and work on creating techniques to calm ourselves down.
  Sleep deprivation, one example is, is The most reputable
  methods to become an asshole. When you’re weary and in a hurry, you’re
  more likely to be an asshole.

  Want to know ways to detect the assholes in your life? Start out with your personal psychological responses.
  “You have an asshole problem For anyone who is dealing
  with somebody who leaves you experience demeaned, de-energized, disrespected,
  ” Sutton suggests. “Somebody who makes you’re feeling like dirt.”

  The harm of skin on account of scratching makes discomfort more intense and widespread.

  Scratching also induces the will to scratch even more.

  Inside the episode where Randall and Menlo crew up, it had been revealed by Menlo that not less than on the list of
  Ashleys’ fathers went to the point out university,
  and inquired which of them it absolutely was.

  Amber J. Tresca is really a freelance writer and speaker who handles digestive conditions, which
  include IBD. She was diagnosed with ulcerative
  colitis at age 16.

  Getting fibrous foods and utilization of bowel remedies is useful for the thickening
  and full evacuation of stool. Maintaining hygiene is very
  necessary. The administration of antibiotics can cure bacterial
  infections. Meanwhile, hair dryer could be helpful
  to keep the pores and skin dry.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *