Til Grundlovsmøde med Liberal Alliance og Enhedslisten

image_pdfimage_print

Grundloven gennem liberale og socialistiske briller. Gennem djurslandet, der bugter sig i bakkedal, til grundlovstræf på Rampen i Ebeltoft, hvor Liberal Alliances Ungdom (LAU) og Socialistisk Ungdomsfront (SUF) har sat hinanden stævne. Hvad kan der komme ud af det. Hvad har de at sige om grundloven, og hvad har de at sige hinanden i den efterfølgende debat.

Rampen, det nyligt åbnede "Ungdomshus" i Ebeltoft, hvor ungdommen +16 kan mødes og udfolde deres kreative potentialer, hjælpe hinanden med lektioner eller som i dag, mødes til politisk debat.

Rampen, det nyligt åbnede “Ungdomshus” i Ebeltoft, hvor ungdommen +16 kan mødes og udfolde deres kreative potentialer, hjælpe hinanden med lektioner eller som i dag, mødes til politisk debat.

Grundlovsdag burde være årets festdag – større en juleaften – og mens jeg sidder bag rettet og følger vejens kurver, falder tanken om, at noget grundlovsstridigt kunne hænde de præmieskovle, der har udnævnt 5. juni til fas dag, mig uundgåeligt ind. Mødet finder sted på Rampen et helt nyt sted, et ungdomshus som nogen kalder det, hvor der er lektiecafé og værksteder til udfoldelse af kreativitet. Men altså også et sted til politisk debat. Og netop på grundlovsdag har Liberal Alliance stiftet en ungdomsafdeling på Syddjurs og det forlyder, at SF er på vej med en lokal ungdomsafdeling.

Den ny-slåede lokale LAU-formand, Rikke Christiansen, byder velkommen. Det er svært at få øje på folk fra SUF og Enhedslisten. Gennem de bølgende marker og enge over Mols har jeg da også undret mig lidt over, hvad godt Enhedslistens folk kunne have at sige om Grundloven, al den stund beskyttelse af den privat ejendomsret mod statslig indgriben, er en grundlovens vigtigste opgaver. Dagens hovedtalere har indfundet sig, da jeg ankommer. Det er Ole Birk Olesen, Liberal Alliances skatteordfører, og Malthe Lange, et lokalt medlem af Enhedslisten, som stillede op til kommunalvalget. De er i hvert fald enige om at fejre Grundlovsdag.

Det Liberale perspektiv

Grundlovsdag er alle liberale menneskers festdag. Sådan indleder Ole Birk Olesen (OBO) sin tale og fortsætter: Socialister har 1. maj, vi har 5. juni. For grundloven sætter grænser for statens magtudøvelse, eller den fastlægger det grundlag magtudøvelsen skal finde sted på, hvis den er nødvendig. Staten må f.eks. ikke udskrive skatter uden at det er vedtaget ved lov, hvilket i praksis betyder, der skal være flertal i folketinget.

Det var liberale, der skabte Grundloven, og derfor er den fyldt med paragraffer, der skal begrænse statens magtudøvelse. Men Grundloven er kun en ramme for politikken og samfundet. Indholdet må vi selv skabe i civilsamfundet. Og hvorledes står det så til med denne skabelse af indhold, spørger OBO retorisk.

Ole Birk Olesen, MF og Liberal Alliances skatteordfører holder Grundlovstale på Rampen i Ebeltoft 2014.

Ole Birk Olesen, MF og Liberal Alliances skatteordfører holder Grundlovstale på Rampen i Ebeltoft 2014.

Ikke alt for godt, svarer han, for dertil kræves der åbenhed og en ærlig diskussion af præmisserne for samfundets udvikling. Og han referer til en ordveksling mellem Liberal Alliances formand, Anders Samuelsen, og Statsminister Helle Thorning Schmidt (HTS) fra Folketingets spørgetid den 2.juni, hvor Anders Samuelsen spurgte, om ikke det ville være en god idé at lette skattetrykket med 20.000 årlige kroner for at skabe flere arbejdspladser. F.eks. ville slagteriarbejderne (jf. Danish Crown på Bornholm) kunne gå ned i løn, men bevare deres købekraft. HTS replicerede at det var noget pjat, fordi disse penge til skattelettelser måtte tages fra den offentlige velfærd og den skal ikke forringes. Det sagde hun i folketingssalen alt imens finansminister Bjarne Corydon i de selvsamme timer pressede regionerne til at effektivisere med 2%.

Det er ikke en åben og fair debat, forklarer OBO, når Statsministeren på den ene side benægter at effektiviseringer i det offentlige er muligt, samtidig med at hendes Finansminister gennemfører dette angiveligt umulige.

Sorte skyer trækker ind over Ebeltoft og Rampen netop som Liberal Alliance og Enhedslisten mødes for at fejre Grundloven.

Sorte skyer trækker ind over Ebeltoft og Rampen netop som Liberal Alliance og Enhedslisten mødes for at fejre Grundloven.

Anders Samuelsen henviste i sine spørgsmål til regeringens effektivitetskommission, der har peget på en række områder, hvor den offentlige service kan tilvejebringes på mere hensigtsmæssig vis, men statsministeren afholder sig fra at forholde sig til disse undersøgelser. OBO fortæller at regeringens egne tal viser, at skattelettelser på flere områder (faktisk siger han alle), vil føre til øget velstand. Det viser beregninger fra skatteministeriet gang på gang, når Liberal Alliance har bedt dem beregne konsekvenserne af deres forslag til skattelempelser. Disse beregninger er gennem årene underskrevet af Thor Möger Pedersen, regeringens og SFs første skatteminister, dernæst Holger K. Nielsen, SFs anden skatteminister og endelig de Radikales skatteminister Morten Østergaard.

Man ved et fra beregningerne i eget ministerium, men siger noget ganske andet – det modsatte faktisk – i den åbne debat. Det er mangel på ordentlighed og demokratisk dannelse og den slags kan Grundloven ikke stille noget op imod, slutter OBO sin tale.

Det Socialistiske perspektiv

Den unge mand fra Enhedslisten, Malthe Lange (ML), tilslutter sig også Grundloven og dens budskab om frihed. Han lægger en klar historisk vinkel på, og peger på den samfundsmæssige sammenhæng den blev skabt i. Den teknologiske og industrielle udvikling har forandret samfundet og tilvejebragt grundlaget for ændrede strukturer. Feudalsamfundets stive strukturer, hvor almuen tjente herskabet har udspillet sin rolle, og det er på tide, at det gryende borgerskab, den kapitalejende klasse får plads til at videreudvikle samfundet (i kapitalistisk retning). Og den plads sikres de blandt andet gennem Grundloven. Og det har optimeret produktionsvilkårene og uden tvivl været til gavn for mange, understreger ML.

Malthe Lange, lokalpolitiker for Enhedslisten på Djursland, fortæller her, hvordan Grundloven gennem sit opgør med feudalsamfundet gav frihed og førte til velstand og velfærd.

Malthe Lange, lokalpolitiker for Enhedslisten på Djursland, fortæller her, hvordan Grundloven gennem sit opgør med feudalsamfundet gav frihed og førte til velstand og velfærd.

Det er interessant at lægge øre til en så klar marxistisk udlægning af historien. Der er vægt på de materielle vilkår og deres indflydelse på historien. Men hvor står vi nu? Det er som om, den politiske debat forstummede efter Berlinmurens fald i 1989, nu diskuterer vi ikke længere politik forstået som samfundets indretning og mulighederne for at udvikle det; vi diskuterer blot hvordan det hele skal administreres. Historien er ikke slut, antyder ML – eller den behøver ikke være det. Er vi ikke bare velbehageligt selvtilfredse, spørger han, er det virkelig kapitalismen vi vil.

Det bliver ikke udtryk helt klart, men skribenten her, opfatter det sådan, at ML mener, vi er havnet eller på vej til at havne i en ny type feudalsamfund. Det er en kritik, der falder fint i tråd med den franske økonom Thomas Pikettys advarsler i Capital in the Twenty First Century, om at vi er ved at vende tilbage til tidligere tiders patriarkalske tider, hvor en bestemt klasse sad på kapitalen og gjorde det umuligt for andre at komme til fadet.

Men som ML anfører: en vindmølle giver jo lige mange timer til en mobiltelefon hvad enten den er statsligt eller privatproduceret. Og kapitalejerne – dem med produktionsapparatet – har for meget magt, når politikerne udelukkende diskuterer, hvordan man kan få virksomheder til at investere i Danmark eller til ikke at flytte ud. Kunne vi måske nå der til, hvor det var befolkningen, der bestemte, hvilke virksomheder vi vil have til landet, spørger Malthe Lange til slut.

Har LA og Ø noget at sige hinanden

Den efterfølgende debat kommer til at handle om, hvordan vi borgere kan få mere indflydelse, og om mulighederne for at indrette produktionen anderledes og indføre mere demokrati på arbejdspladserne, og om lønmodtagernes og kapitalejernes modstridende eller fælles interesser. Og på dette punkt virker det som om, LA og Ø er enige i, at indflydelsen og muligheden for at indrette sig som man vil i de lokale samfund, kunne være bedre. OBO anfører at det ville være pragtfuldt om, man i kommunerne selv kunne fastsætte behovet for f.eks. sociale ydelser, fastsætte skatterne som man finder det bedst, og så kunne folk flytte derefter. Og man ville med reelt kommunalt selvstyre forestille sig, folk af kommunistisk overbevisning oprette et kollektivt samfund.

Er det virkelig kapitalismen vi vil. Eller glemmer vi i al magelighed at tænke over det, spørger Enhedslistens Malthe Lange.

Er det virkelig kapitalismen vi vil. Eller glemmer vi i al magelighed at tænke over det, spørger Enhedslistens Malthe Lange.

Hertil replicerer ML, at det ikke vil kunne lade sig gøre, fordi en kommunistisk ø ikke ville kunne fungere i et kapitalistisk indrettet hav. Hvorfor egentlig ikke, bliver ikke fuldstændig klart for mig – men mellem linjerne lyder det faktisk som om, ML mener, at den vil blive udkonkurreret, når den skal til at udveksle sine produkter med det omgivende kapitalistiske samfund. Under alle omstændigheder er det befriende at møde en person, som konsistent fører sin socialistiske argumentation igennem. Det vidner om den ordentlighed og demokratiske dannelse, OBO efterlyste i sin tale. Men problematiserer det også socialismens forhold til det konstitutionelle demokrati og liberale samfund, for hvordan skal socialismen, kommunismen, gennemføres hvis den død og pine skal være international og omfatte alle.

Jeg sidder stille og håber på, at historien faktisk er slut.

Website Pin Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Premium Responsive

422 tanker om "Til Grundlovsmøde med Liberal Alliance og Enhedslisten"

 1. Pingback: Google

 2. Pingback: adam and eve vibrators

 3. Pingback: best kona coffee

 4. Pingback: Content Management System Services

 5. Pingback: lion kona coffee

 6. Pingback: 2017 nissan gtr armytrix exhaust

 7. Pingback: best rabbit vibrator

 8. Pingback: kegel kit

 9. Pingback: best rated vibrater

 10. Pingback: adam and eve sex toys

 11. Pingback: realistic vibrator

 12. Pingback: wahl mini massager

 13. Pingback: bullet vibraters

 14. Pingback: idea

 15. Pingback: adidas鞋

 16. Pingback: new rabbit vibrator

 17. Pingback: middle finger vibrator

 18. Pingback: Buy Vigra

 19. Pingback: com meu bebe

 20. Pingback: Anal

 21. Pingback: wholesale web hosting

 22. Pingback: womens lingerie

 23. Pingback: best male prostate massager

 24. Pingback: sex toy

 25. Pingback: strapon dildo

 26. Pingback: suction cup dildo base

 27. Pingback: limo service Minneapolis

 28. Pingback: waterproof realistic vibrator

 29. Pingback: bunny shaped vibrator

 30. Pingback: الدارك ويب

 31. Pingback: kona coffee

 32. Pingback: Minneapolis airport limousine

 33. Pingback: como mantener una buena ereccion

 34. Pingback: best vibrating ring

 35. Pingback: vibrator as gift

 36. Pingback: digital marketing app

 37. Pingback: bubble wrap

 38. Pingback: 2018 mercedes c63s amg armytrix valvetronic exhaust

 39. Pingback: palm beach resort

 40. Pingback: real life sex dolls

 41. Pingback: pink orchid sex toy

 42. Pingback: card for Facebook payment

 43. Pingback: adam eve toys

 44. Pingback: adult toys

 45. Pingback: adam and eve in store coupons

 46. Pingback: adam & eve welcome kit

 47. Pingback: adam eve lingerie

 48. Pingback: adam and eve free shipping code

 49. Pingback: best vibrator

 50. Pingback: top rated sex toys

 51. Pingback: Sripatum university

 52. Pingback: A&E Satin G-Gasm Plus

 53. Pingback: what's the best personal lubricant

 54. Pingback: discounted dildo

 55. Pingback: RMUTT Thailand

 56. Pingback: Lithium Ion 18650 Battery

 57. Pingback: nipple play

 58. Pingback: bondage sex

 59. Pingback: senegal fleurs

 60. Pingback: legitimate paid surveys

 61. Pingback: SEO 2018

 62. Pingback: (973) 568-3606

 63. Pingback: best vibrating anal beads

 64. Pingback: thick vibrating dildo

 65. Pingback: fender bender

 66. Pingback: huge dildos

 67. Pingback: pc games for windows 10

 68. Pingback: apps download for windows 8

 69. Pingback: pc games for windows xp

 70. Pingback: pc games for windows 7

 71. Pingback: laptop app

 72. Pingback: app download for windows 10

 73. Pingback: apps for pc download

 74. Pingback: iphone x case

 75. Pingback: Pinganillo

 76. Pingback: best vibrater

 77. Pingback: anal sex kit

 78. Pingback: timecoin

 79. Pingback: pure enrichment peak

 80. Pingback: sex movie

 81. Pingback: work at home jobs free to start

 82. Pingback: Pavers Contractor in Manasquan NJ

 83. Pingback: Sell Bitcoin for Paypal

 84. Pingback: best male prostate massager

 85. Pingback: menage a trois strap on

 86. Pingback: double sex toy

 87. Pingback: xvideos

 88. Pingback: life like dildo

 89. Pingback: oral sex vibrator

 90. Pingback: best kona coffee beans

 91. Pingback: vibrator lubricant

 92. Pingback: wand massager

 93. Pingback: the best prostate vibrator

 94. Pingback: Orlando SEO company

 95. Pingback: Broke iPad

 96. Pingback: how to get ready for anal

 97. Pingback: dildo realistic

 98. Pingback: Realistic vibrating dildos

 99. Pingback: sex with lifelike sex dolls

 100. Pingback: how to use a finger vibrator

 101. Pingback: best sex toy for beginner

 102. Pingback: finger vibe

 103. Pingback: learn to play harmonica

 104. Pingback: facebook

 105. Pingback: rhalyns online store

 106. Pingback: پوسته وردپرس

 107. Pingback: ร้านผ้า

 108. Pingback: Petite vibrator

 109. Pingback: best lubricant for anal

 110. Pingback: vacancy in har​yana

 111. Pingback: commercial carpet cleaning services

 112. Pingback: vibe rabbit

 113. Онлайн-журнал http://online24.site для представительниц прекрасной половины человечества прекрасный шанс почитать новости в разделах – мода и стиль, из первых рук.

 114. Pingback: خرید هاست

 115. Pingback: himedia

 116. Pingback: Bestecktasche bedruckt

 117. Pingback: best gourmet coffee store in kona

 118. Pingback: kona coffee gourmet coffee beans

 119. Pingback: خرید دوربین مدار بسته

 120. Pingback: China overhead crane supplier

 121. Pingback: kona coffee beans

 122. Pingback: نماشویی

 123. Pingback: درب اتوماتیک

 124. Pingback: ترمیم مو

 125. Pingback: Web Hosting

 126. Pingback: online shopping

 127. Pingback: Ouargla

 128. Pingback: click for more info

 129. Pingback: statesville auto glass

 130. Pingback: Kent Family Practice

 131. Pingback: Ariat, Justin Boots, Tony Lama, Lucchese, Carolina boots, Double H, Chippewa

 132. Pingback: forex bonus

 133. Pingback: Less Of Tour

 134. Pingback: Fotógrafo de Casamento

 135. Pingback: 90's hits

 136. Pingback: 80's hits

 137. Pingback: xvideos

 138. Pingback: وکیل

 139. Pingback: Women Boutique

 140. Pingback: earrings brand

 141. Pingback: اپل ایدی

 142. Pingback: Gigi Cesare age 12

 143. Pingback: خرید وی پی ان

 144. Pingback: خرید vpn فیلترشکن

 145. Pingback: خرید vpn

 146. Pingback: خرید vpn

 147. Pingback: خرید وی پی ان اندروید

 148. Wow that was odd. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to say wonderful blog!

 149. Pingback: نحوه خرید از سایت اپل

 150. Pingback: خرید vpn

 151. Pingback: Ko coffee

 152. Pingback: طراحی سایت

 153. Pingback: طراحی سایت

 154. Pingback: خرید vpn

 155. Pingback: پک دوربین مداربسته ahd

 156. Pingback: هاست وردپرس

 157. Pingback: K coffee

 158. Pingback: vegas packages

 159. Pingback: خرید vpn

 160. Pingback: persian tar

 161. Pingback: go to these guys

 162. Pingback: خدمات سئو

 163. Pingback: خرید اکانت vpn

 164. Pingback: تولید محتوا

 165. Pingback: best coffee beans

 166. Pingback: buy kona coffee

 167. Pingback: خرید vpn ویندوزفون

 168. Pingback: خرید vpn

 169. Pingback: Internação Compulsória

 170. Pingback: کولر صنعتی

 171. Pingback: خرید کریو

 172. Pingback: خرید vpn ویندوزفون

 173. Pingback: Power Engineering Construction

 174. Pingback: starbucks

 175. Pingback: pakistan womens embroidery t shirts supplier

 176. Pingback: خرید vpn پرسرعت

 177. Pingback: vpn موبایل

 178. Pingback: خرید اکانت vpn

 179. Pingback: خرید vpn

 180. Pingback: خرید vpn پرسرعت

 181. Pingback: فیلتر شکن گوشی

 182. Pingback: خرید اکانت vpn

 183. Pingback: خرید کریو

 184. Pingback: خرید اکانت vpn

 185. Pingback: find out here

 186. Pingback: Is InsideHackerz.com Legit

 187. Pingback: خرید کولر صنعتی

 188. Pingback: SIlverware bags prints

 189. Pingback: خرید vpn

 190. Pingback: rsync hacks

 191. Pingback: کولر صنعتی

 192. Pingback: تبلیغات در گوگل

 193. Pingback: تبلیغات در گوگل

 194. Pingback: خريد kerio vpn

 195. Pingback: قیمت کولر صنعتی

 196. Pingback: خرید اکانت VPN

 197. Pingback: خرید vpn

 198. Pingback: تبلیغات در گوگل

 199. Pingback: tam

 200. Pingback: تبلیغات در گوگل

 201. Pingback: Heavy weight red karate uniforms by bold

 202. Pingback: تبلیغات در گوگل

 203. Pingback: خرید vpn

 204. Pingback: قیمت کولر آبی 35000

 205. Pingback: کولر صنعتی

 206. Pingback: خرید وی پی ان

 207. Pingback: تبلیغ در گوگل

 208. Pingback: خرید وی پی ان

 209. Pingback: Immigration Lawyers in London

 210. Pingback: Rbxforums

 211. Pingback: solicitors in London

 212. Pingback: تنظیمات پروکسی تلگرام

 213. Pingback: تبلیغ گوگل

 214. Pingback: فیلترشکن رایگان

 215. Pingback: خرید اکانت vpn

 216. Pingback: Services in Croydon

 217. Pingback: تبلیغ گوگل

 218. Pingback: کولر صنعتی سلولزی

 219. Pingback: خرید vpn سیسکو

 220. Pingback: تبلیغ گوگل

 221. Pingback: خريد vpn براي ايفون

 222. Pingback: کولر صنعتی سلولزی

 223. Pingback: خرید اکانت vpn

 224. Pingback: best vibrating cock ring

 225. Pingback: تبلیغ گوگل

 226. Pingback: رفع ارور 1009 در اپل استور

 227. Pingback: shopping deals

 228. Pingback: خرید کولر صنعتی

 229. Pingback: خرید اکانت vpn

 230. Pingback: تبلیغ گوگل

 231. Pingback: online games online games

 232. Pingback: کولر صنعتی

 233. Pingback: خرید vpn

 234. Pingback: گوگل adwords

 235. Pingback: رفع ارور 1009

 236. Pingback: خرید vpn

 237. Pingback: dedicated server

 238. Pingback: خرید vpn پرسرعت

 239. Pingback: رفع ارور 1009

 240. Pingback: کولر آبی 25000

 241. Pingback: رفع ارور 1009

 242. Pingback: خرید vpn پرسرعت برای کامپیوتر

 243. Pingback: خرید vpn

 244. Pingback: گوگل adwords

 245. Pingback: وی پی ان ایفون

 246. Pingback: Belize hotels

 247. Pingback: Andrew Wright Attorney Maine

 248. Pingback: گوگل adwords

 249. Pingback: 脱毛

 250. Pingback: وی پی ان ایفون

 251. Pingback: Promotional Video Mauritius

 252. Pingback: sportovni podprsenka

 253. Pingback: قیمت کولر صنعتی آبی

 254. Pingback: vpn

 255. Pingback: گوگل adwords

 256. Pingback: وی پی ان ایفون

 257. Pingback: گوگل adwords

 258. Pingback: رفع ارور 1009

 259. Pingback: خرید کولر صنعتی

 260. Pingback: گوگل adwords

 261. Pingback: خرید vpn برای ایفون 6

 262. Pingback: دانلود hotspot shield برای ویندوز 10

 263. Pingback: وی پی ان ایفون

 264. Pingback: تبلیغ در گوگل ادوردز

 265. Pingback: وی پی ان ایفون

 266. Pingback: novinmarketing

 267. Pingback: دوربین مدار بسته

 268. Pingback: PHP login script

 269. Pingback: persian tar

 270. Pingback: Closed-circuit television

 271. Pingback: خرید کولر صنعتی

 272. Pingback: تیوی لاین در دوربین مداربسته

 273. Pingback: سیستم حفاظتی

 274. Pingback: سرور مجازی فرانسه

 275. Pingback: سیستم حفاظتی

 276. Pingback: کولر صنعتی جنوب

 277. Pingback: خرید دوربین مدار بسته

 278. Pingback: دوربین مداربسته داهوا

 279. Pingback: سیستم حفاظتی

 280. Pingback: گوگل adwords

 281. Pingback: resume template

 282. Pingback: سیستم حفاظتی

 283. Pingback: خرید vpn وی پی ان

 284. Pingback: فروش تستر دوربین مدار بسته

 285. Pingback: خرید کریو speed

 286. Pingback: سیستم حفاظتی

 287. Pingback: کولر صنعتی

 288. Pingback: خرید vpn

 289. Pingback: خرید دوربین مدار بسته

 290. Pingback: خرید گوگل ادوردز

 291. Pingback: کولر صنعتی

 292. Pingback: خرید vpn

 293. Pingback: خرید دوربین مدار بسته

 294. Pingback: خرید vpn

 295. Pingback: سیستم cctv

 296. Pingback: خرید گوگل ادوردز

 297. Pingback: خرید دوربین مدار بسته

 298. Pingback: خرید گوگل ادوردز

 299. Pingback: خرید دوربین مدار بسته

 300. Pingback: سیستم cctv

 301. Pingback: خرید vpn

 302. Pingback: کولر صنعتی

 303. Pingback: سیستم cctv

 304. Pingback: خرید vpn

 305. Pingback: خرید دوربین مدار بسته

 306. Pingback: خرید طلا

 307. Pingback: mp3 songs

 308. Pingback: خرید طلا

 309. Pingback: Global Geeks

 310. Pingback: butterfly kiss adam and eve

 311. Pingback: خرید گوگل ادوردز

 312. Pingback: کولر صنعتی

 313. Pingback: سیستم cctv

 314. Pingback: خرید دوربین مدار بسته

 315. Pingback: خرید طلا

 316. Pingback: خرید vpn

 317. Pingback: work from home no money to start

 318. Pingback: خرید فیلتر شکن

 319. Pingback: قالب جوملا

 320. Pingback: gratis inserate

 321. Pingback: i want to travel and work

 322. Pingback: خرید vpn

 323. Pingback: best toy for prostate orgasm

 324. Pingback: best nipple clamps for beginners

 325. Pingback: خرید دوربین مدار بسته

 326. Pingback: خرید اپل ايدي

 327. Pingback: تعمیرات صندلی اداری

 328. Pingback: کولر صنعتی

 329. Pingback: خرید vpn

 330. Pingback: خرید دوربین مدار بسته

 331. Pingback: drivers hp

 332. Pingback: خرید دوربین مدار بسته

 333. Pingback: خرید گوگل ادوردز

 334. Pingback: خرید vpn

 335. Pingback: orgasm toys

 336. Pingback: کولر صنعتی

 337. Pingback: hiky vibrator

 338. Pingback: testing bondage

 339. Pingback: adam and eve vibrators

 340. Pingback: sexy female body vibtator

 341. Pingback: apron

 342. Pingback: vibrator

 343. Pingback: health

 344. Pingback: natural health alternative therapies

 345. Pingback: fix my credit

 346. Pingback: successful fitness and diet changes that lead to weight loss

 347. Pingback: خرید فیلتر شکن اندروید

 348. Pingback: خرید طلا

 349. Pingback: financial investment resources

 350. Pingback: کولر صنعتی شیراز

 351. Pingback: خرید دوربین مدار بسته

 352. Pingback: eating healthy and detoxifying naturally

 353. Pingback: mortgages made 123

 354. Pingback: practical pet care tips

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *