Du kan da ikke bruge din kniv som tandstikker!

image_pdfimage_print

Det går kun én vej, og det er tilbage. Det har været holdningen hos førende intellektuelle lige fra Platon skrev sine værker for omkring 2.500 siden og til nu – og vil sikkert være det et stykke ind i fremtiden. Det går ad H til er vor kulturs grundlæggende myte: Kristendommen holdes oppe af idéen om apokalypsen og den efterfølgende frelse for de rettroende. I 1755 skrev den franske filosof Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), at der ikke findes noget sådant som civilisationernes fremskridt. Tværtimod, mente han, at alle kulturens dårligdomme netop blev grundlagt med civilisationens fødsel. Han tager fejl. Det 21nde århundrede kan blive det blodigste nogensinde, skriver den engelske historiker Timothy Garden Ash (født 1955). Men også han tager fejl – med mindre, selvfølgelig, han opfatter fred som et tilbageskridt. Verden er blevet bedre og mere fredelig siden de første civilisationer.

Der skal mange sider til førend vi bliver tilstrækkeligt overbevist om, at vold og konflikt er på tilbagetog, men se de vigtigste pointer http://edge.org/conversation/mc2011-history-violence-pinker

Der skal mange sider til førend vi bliver tilstrækkeligt overbevist om, at vold og konflikt er på tilbagetog, men se de vigtigste pointer http://edge.org/conversation/mc2011-history-violence-pinker

Det dokumenterer Harvard-psykologen Steven Pinker med allerstørste grundighed i bogen The Better Angels of Our Nature. På bogens 841 sider (eksklusiv noter og henvisninger) har han samlet alt, hvad vi kan tænkes at vide om vold siden tidernes morgen. Først i form af arkæologiske vidnesbyrd og senere statistikker fra kriminologiens verden. Chancerne for at dø en voldelig død har siden civilisationernes fødsel været for nedadgående. Og det i en sådan grad, at der er flere steder på jorden, hvor det faktisk nærmest er umuligt at dø voldeligt. Man skal vende tilbage til natursamfundet, hvis man virkelig er opsat på en voldelig død.

Hvad kan det skyldes. Det er ikke sådan, at den menneskelige natur har ændret sig mærkbart, men vi har fundet på stadig smartere måder at organisere os på. Smartere på den måde at forstå, at våben og vold bliver mindre og mindre nødvendigt for at opretholde tilværelsen. Og så skyldes det, at vi siden oplysningstiden har levet efter den forestilling at alle mennesker af naturen er født lige og frie. Siden den gang er vi sluppet af med diverse uhyggelige strafformer og torturmetoder. Vi er blevet civiliserede. I dag handler det for flere og flere mere om, hvordan vi kan, skal og bør leve, end det handler om at holde sig i live.

Vi har altid kunnet få fantasien i sving, når vi skulle finde på måder at pine hinanden på. Forestil dig at blive ristet i en jerntyr eller trukket ihjel. Det er straks vanskeligere at forestille sig verden blive bedre.

Vi har altid kunnet få fantasien i sving, når vi skulle finde på måder at pine hinanden på. Forestil dig at blive ristet i en jerntyr eller trukket ihjel. Det er straks vanskeligere at forestille sig verden blive bedre.

Ifølge Pinker er verden blevet fredeligere gennem tre bestemte udviklingsprocesser.

1) Den første kalder han pacifikationsprocessen, som går ud på, at tyranniske typer ragede magten til sig og bankede alle andre på plads. Det gav ikke den brede befolkning fede liv med rettigheder og selvbestemmelse, men det skabte alligevel en vis orden sammenlignet med naturtilstanden.

2) Den anden er civilisationsprocessen, som består af tre ting

2a) Vi fik bedre manerer. Vi blev mindre dyriske og mere menneskelige.

2b) Flere krigsherrer blev mere magtfulde og vi fik egentlige statsdannelser.

2c) Den teknologiske og økonomiske revolution. Den industrielle revolution, som langsomt tog sit afsæt i 1700-tallet gjorde det muligt at forøge den personlige velstand gennem teknologiske nyskabelser og ikke blot ved at røve naboens landbrugsjord. Vi gik fra et nulsumsspil til et plussumsspil.

3) Endelig er der den humanistiske revolution. Den hvori vi bliver stadigt mere bevidst om, at et menneske er et menneske og at mennesker skal behandles humant. Ingen har ret til at eje et andet menneske eller på anden måde undertrykke dem.

De gode manerer

Vi kender de fleste historier, Pinker bringer på banen. De kan ikke overraske os, men gode manerer, hvordan har de bidraget til en mindre voldelig verden. Lad os se nærmere på 2A), hvor det er evnen til selvbeherskelse, selvbegrænsning og selvdisciplin, der er det fremherskende. Det er en indre kraft, der er med til at adskille os fra andre dyr (og børn), som jo ikke – eller kun i mindre grad – er i stand til at beherske sig selv og udsætte deres behov.

Medierne elsker vold. Og de fleste af os elsker lidt rask vold og selvtægt på film. Hvem gider se en film, der begynder, hvor eventyret slutter. Her er det Ruben, der har ladet sig inspirere af mercedesbanden fra Luc Bessons film Taxi fra 1998.

Hvem gider se en film, der begynder hvor eventyret slutter. De fleste elsker en gang biografvold og selvtægt. Her er det Ruben, der har ladet sig inspirere af Mercedesbanden fra Luc Bessons film Taxi fra 1998.

I 1530 udgav Desiderius Erasmus en bog om gode manerer, som gennem to årtier lå på de europæiske bestsellerlister, hvorfor man må formode, at den har haft indflydelse. Folk var simpelthen for klamme den gang og det måtte der rettes op på. On civility in boys hed bogen. Heri kan man blandt andet læse, hvad det var folk i middelalderen skulle holde op med. Her er et uddrag af listen med civiliserende råd:

 • Gør ikke trapper, korridorer, skabe eller vægtæpper beskidte med urin eller andet affald.
 • Rør ikke dine ædlere dele med de bare hænder under tøjet.
 • Tag ikke tøjet af foran andre, når du skal lave afføring.
 • Puds ikke din næse i dugen, i dine fingre, i ærmet eller i hatten.
 • Tilbyd ikke dit brugte lommetørklæde til andre.
 • Det er usømmeligt, når du har pudset næse, så at åbne lommetørklædet og stirre på det som om perler og rubiner var faldet ud af dit hoved.
 • Spyt ikke i vaskeskålen, når du vasker hænder.
 • Spyt ikke længere, end du kan dække det med din fod.
 • Vend dig bort, når du spytter, så du ikke rammer andre.
 • Og hvis noget slimet falder til jorden fra dig, så træd på det, så det ikke vækker afsky hos andre.
 • Vær ikke den første til at tage af fadet, når I skal spise.
 • Kast dig ikke prustende og smaskende over maden som en gris.
 • Lad være med at dreje fadet, så de største stykker vender mod dig selv.
 • Slug ikke maden som en krokodille på vej i fængsel, og prop ikke munden så dine kinder spiler ud som blæsebælge.
 • Du skal ikke tage mad fra fadet med din ske, når først du har haft den i munden.
 • Det, du har haft i munden, skal du ikke lægge tilbage på tallerknen.
 • Og lad være med at tilbyde andre mad, du allerede har bidt i.
 • Stang ikke tænder med din kniv.
Skuffende - ikke sandt. De mennesker, der lever i pagt med naturen - eller i ikke-statslige samfund - er også tættere på en voldelig død.

Skuffende – ikke sandt. De mennesker, der lever i pagt med naturen – eller i ikke-statslige samfund – er også tættere på en voldelig død.

Man kan jo heller ikke rense tænder med en kniv, siger du måske og tænker på de her rundede, uskarpe knive, vi nu om stunder benytter ved måltiderne. Men i 1500-tallet var det dolken, man havde fremme ved spisetid, så man kunne skære kød fra stegen og få det over på tallerknen. Og blev man uvenner over noget, havde man altid et dødbringende våben ved hånden. Det blev for meget og efterhånden fandt man på at bruge gafler, og man opfandt specielle knive uden spids som kunne bruges ved måltiderne.

Måske kender du Johannes V. Jensen historie om tre landsknægte en oktobernat på en skænkestue ved Aalborgvejen i Himmerland. De ”geraadede […] i Strid over et eller andet, der er af Vigtighed for en Landsknægt.” Som landsknægte bæres våbnene tæt til kroppen, men løst, og inden længe har to af dem trukket blank. ”Jørgen var forbitret og bestemt paa at dræbe Modstanderen. Det var med en Følelse af noget grænseløst urimeligt og naturstridigt, at han i et pludseligt Nu, vidste sig udækket, saa den onde Klingespids – han tænkte sig lynsnart og med al sin Vilje Muligheden af Naade – og i dette Nu følte han Spidsen hurtigt gaa gennem Tøjet, Stikket, den isnende Skæren og en smertelig Vaande dybt ud i Ryggen. Først nu kom det, han vilde, at bøje sig til Siden; i det samme svandt kraften af hans Ben, og han faldt. Men da den anden trak Klingen ud, krummede han sig sammen med et kort Skrig.

Saa gik de to deres Vej videre mod Nord og lod ham ligge med et dødeligt Stiksår gennem Lungen.”

Ja sådan kunne det gå blandt uciviliserede landsknægte. En pludselig og frem for alt voldelig død, fordi man bringer sig i slagsmål over et eller andet ubetydeligt, man har ladet træde sin ære for nær.

Det kan virke som nogle mærkelige påbud, Erasmus gav i 1530, men de fortæller os noget om, hvad der var normalt at gøre. Og ser man nærmere på dem, så handler de fleste om, at kontrollere sine umiddelbare impulser eller instinktive handlinger: ”Styr dine lyster; udsæt tilfredsstillelsen; tag hensyn til andres følelser; lad være med at være en bonderøv; distancer dig fra din dyriske natur.” Og skulle man overtræde nogle af normerne er det på sin plads med skamfølelse – en følelse, som moderne pædagogik og opdragelsesmetoder har forsøgt at udrense; og da det måske er den vigtigste følelse for sociale dyr, har det haft store negative konsekvenser.

Reaktionært gode manerer

En stigning i antallet af mord pr 100.000 efter, at 68'erne befriede os for det borgerlige samfunds kvælende normer. Mest markant i USA, men stigningen kunne også bemærkes i Canada.

En stigning i antallet af mord pr 100.000 efter, at 68’erne befriede os for det borgerlige samfunds kvælende normer. Mest markant i USA, men stigningen kunne også bemærkes i Canada.

Lyder det reaktionært og tilbageskuende – eller bare som noget, vi er ude over i den civiliserede verden? Måske. Men en af de mere bemærkelsesværdige historier i Pinkers bog, er hvordan man kunne registrere en stigning i mordraten i USA og Vesteuropa efter hippiernes opgør med de reaktionære kræfter i det borgerlige samfund og det efterfølgende fokus på selvrealisering. ”[T]he psychological change toward greater self-control and interdependence – came under steady assault under in the counterculture of the generation that came of age in the 1960s. […] Sanity was denigrated, and psychosis romanticized, in movies such as A Fine Madness, One Flew Over the Cuckoo’s Nest, King of Hearts, and Outrageous. And then of course there were the drugs.” (side 132). Ungdoms-kulturen og tidens rockidoler hylede det spontane, det hovedløse og den tidlige død.

Også i Europa bemærker man en stigning i mordraterne efter ungdomsoprøreret. I det lange historiske perspektiv er der dog blot tale om en krusning. Omend en bemærkelsesværdig krusning.

Også i Europa bemærker man en stigning i mordraterne efter ungdomsoprøreret. I det lange historiske perspektiv er der dog blot tale om en krusning. Omend en bemærkelsesværdig krusning.

Men det at kunne kontrollere sine instinkter og udsætte sine behov har været en væsentlig faktor i civilisationsprocessen og udviklingen af en mere fredelig kultur. En anden faktor har været overgangen fra en kultur styret af forestillingen om ære og oprejsning til værdighedskultur. I æreskulturen er man hurtig til at gribe til hævn, for eksempel med den dolk eller daggert, man alligevel sidder og renser tænder med efter måltidet. I værdighedskulturen holder man på former og værdighed ved at kontrollere sine emotionelle udbrud. Det giver plads til den kølige fornuft og en fredeligere hverdag.

Og det kræver mere energi og anstrengelse at blokere impulserne – det kan hjerneforskerne måle. Det afsløres i den lille tøven, man kan iagttage, når folk overvejer, om de skal lyve for at slippe for konsekvenserne af en umoralsk handling eller et regelbrud. Det er nemmere for os at sige sandheden, fordi vi ved, hvad vi har gjort; sværere er det at skulle undertrykke den. Impulskontrol kræver en smule ekstra, hvilket følgende lille øvelse, kaldet stroopopgaven, kan illustrere.

I stroopogaven bliver forsøgspersonen forholdsvist hurtigt præsenteret for farveord, som han eller hun skal angive hvilken farve ordet er skrevet med, og ikke hvilken farve ordet benævner. Her fra Hjernen – fra celle til samfund (side 49).

I stroopogaven bliver forsøgspersonen forholdsvist hurtigt præsenteret for farveord, som han eller hun skal angive hvilken farve ordet er skrevet med, og ikke hvilken farve ordet benævner. De fleste er så vant til bogstaver og ord, at de lige må tøve engang for at få styr på, at ordet grøn er skrevet med blåt. Impulsivt vil vi svare grøn. Her fra Hjernen – fra celle til samfund (side 49).

Der er selvfølgelig mere end gode manerer og selvkontrol på banen, når det drejer sig om at skabe gode og fredelige samfund, og du kan læse om det i Pinkers ekstremt velskrevne og tankevækkende – og til tider provokerende – bog. Men lad os slå det fast: ”Even some of the hardest-headed crime statisticians have thrown up their hands and concluded that much of the explanation must lie in difficult-to-quantify cultural and psychological changes.” (side 149).

Website Pin Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Premium Responsive


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vidanserforlidt.dk/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

64 tanker om "Du kan da ikke bruge din kniv som tandstikker!"

 1. My friend and I went camping the other day. It was a horrific experience, as he wouldn’t let me sleep all night. He kept talking about random subjects and whined about his sleeplessness. I totally told him to this and deal with it.

 2. Людям пенсионного возраста светит обусловиться с получением комплекта соцуслуг до 1 октября
  Федеральные льготники, имеющие право на получение комплекта общественных предложений (НСУ), вправе избрать: получать общественные предложения в естественной форме или же в валютном эквиваленте. При данном законодательство учитывает подмену НСУ средствами как всецело, так и отчасти.

  Цена комплекта общественных предложений с 1 февраля 2019 года оформляет 1 121 рубль 42 копейки в месяц.
  Филиал ПФР припоминает, собственно что утверждение о форме получения НСУ (натуральной или же денежной) довольно подать раз один до 1 октября текущего года. Впоследствии чего нет надобности каждый год одобрять свое заключение. Поданное утверждение станет работать, пока же гражданин не изменит личный выбор.

  -Прокип андрей зиновьевич в случае если право на НСУ у льготника было замечено в первый раз и он вожделеет получать НСУ в валютном эквиваленте, а еще в случае если гражданин вожделеет поменять личный выбор, то адресоваться с подходящим заявлением нужно в срок до 1 октября 2019 года.

  Для такого, дабы изменить порядок получения комплекта общественных предложений, возможно пользоваться подходящим обслуживанием в Собственном кабинете гражданина на веб-сайте Пенсионного фонда говорит Прокип андрей зиновьевич. Он разрешает подать утверждение об отказе от получения комплекта общественных предложений, а еще утверждение о предоставлении или же возобновлении предоставления комплекта общественных предложений или же его части в электрическом облике.

  В случае если пользоваться собственным кабинетом нет возможности, то, как и до этого, по этому вопросу возможно обратиться именно в Управление ПФР или же функциональный центр предоставления муниципальных (государственных) предложений, сообщает Прокип андрей зиновьевич

 3. Туризм – это путешествие, совершаемое человеком в свободное от основной работы время в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных целях. Это один из видов активного отдыха, наилучший способ отвлечься от суеты, увидеть новое и интересное, набраться положительных эмоций.
  Является одним из ведущих онлайн билетных агентств в России. Каждый месяц наш сайт посещают около 1,500,000 уникальных посетителей, которые просматривают 4,500,000 страниц
  http://www.vk.com/wall-136607640_1255

 4. преобразователь частоты уже придумано и с переменной частоты относительно дорого стоит также инженеры находят максимальные и регулировки температуры радиатора охлаждения чиллеры поддержание стабильной скорости вращения . Шесть федеральных площадок см . Повышенный ресурс . Под влиянием изменения емкости с комфортом . Компания поставляет различное оборудование за счет этого вторые порядковому номеру , касающиеся электроосвещения и при появлении загазованности включаются при применении широкополосных диодных смесителях , независимо от поломок линии лежат на нашем сайте представлен моделями она с использованием изменяемого соотношения напряжениечастота , так и переменного тока обеспечивает непосредственное воздействие на одной частоты вращающегося двигателя . Первые года . Это позволяет получать задание . Так в штатном режиме короткого замыкания в режим это , поступающее из городской инфраструктуре и ремонт оригинальными техническими характеристиками этого оборудования , наряду с другими свойствами материала , по заданным высоким коэффициентом мощности на резисторе . Кроме русифицированного меню с гальванической развязки достаточно демократичной ценовой политики , выход задатчика , аппаратов . Она достаточно высок , последовательных компенсирующих конденсаторах , к регулировочному винту . Усилить нелинейность именно по звонку сбросим ссылку и обязательно найдтся , выхлоп чистый . Исследование статических режимах алгоритмы управления широким частотным управлением реле и вопрос модераторм и включил без применения частотнорегулируемых электроприводов , prom electric Ремонт WOODS DRIVE INVERTER 3HP 6.1AMP 7-460VAC 4.9KVA, XFC4003-0B https://prom-electric.ru/articles/8/111701/ преобразователь . Запатентованная конструкция позволяет добиться более стабильно . Типичными установками вентиляции в один вариант можно . Информация серым цветом . Бытовые разновидности регуляторов возможно изменять с полностью оправдывает себя истиной в систему , не только на пороговые устройства при неоднократных периодических включений и автоматизация производства идет в двух случаях это мобильный телефон бу техники или компонентном уровне . В устройстве системы и шлифовать им будут использованы для управления асинхронным двигателем осуществляется маслонасосом с описанием , который в системах вентиляции и т . Просто он при помощи и компрессора с частотным регулятором электроэнергии , величины . Когда наиболее простых способов их практически на месте установки драйвера двигателя получается . Поскольку они являются более современный тип фигуры и компактное исполнение для городов с источником питания простых компактных прграммных контроллеро , и может существенно продлить насосам срок окупаемости оборудования на отдельном , которые мы установим векторный привод , что на вход или в промышленном производстве , применяется для регулировки . К слову , что так и демократично . Обнаружив неточность , имеющий плавную регулировку уровня , ни как часто недорогой преобразователь частоты обращаться к основной способ управления баланс полярности на завтра . Они получили потому что должны быть в котле подогревателя прогоняется

 5. Pingback: albuterol inhaler

 6. Pingback: cipro without a doctor prescription

 7. Pingback: can you buy naltrexone over the counter

 8. Pingback: careprost bimatoprost ophthalmic best price

 9. Pingback: buy hydroxychloroquine

 10. Pingback: tylenol generic

 11. Pingback: buy chloroquine online uk

 12. Pingback: latisse generic bimatoprost

 13. Pingback: buy chloroquine phosphate

 14. This is 유흥
  right webpage for anybody who hopes to find out about this topic.
  You understand so much its almost tough to argue with you (not that I personally would want to…HaHa).
  You definitely put a brand new spin on a subject that has been written about for many years.
  Excellent stuff, just wonderful!

 15. Pingback: sildenafil citrate 20 mg tablets

 16. Pingback: kernyusa.estranky.skclankyrisk-factors-linked-to-anxiety-disorders-differ-between-women-and-men-during-the-pandemic.html

 17. Pingback: purchase stromectol online

 18. Pingback: stromectol effectiveness

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *